IEC strömbegränsande reservsäkring CMF

För skydd av motorkretsar

Produktbeskrivning
Säkringar av typen CMF är konstruerade för att skydda motorkretsar mot termiska och dynamiska konsekvenser av kortslutning.

Viktigaste fördelarna

  • Specialkonstruktion av säkringar som är resistenta mot cyklisk belastning som är typiskt för motortillämpningar
  • Kontinuerligt skydd och pålitlig drift garanterad genom robust konstruktion och överensstämmelse med senaste IEC-standarder
  • Kompatibilitet med andra ABB-produkter ger snabb och korrekt produktval
  • Utomhusförsegling ingår i standardversion, konstruerad och testad för svåra förhållanden

Nyckelfunktioner

  • Märkspänning upp till 12 kV med märkström på 63 A - 315 A
  • För tillämpningar inom- och utomhus
  • Konstruerad och typtestad enligt IEC 60282-1
  • Säkringstyp: Reserv
  • Utlösare 80 N (medeltyp)
  • Utrustad med temperaturenhet (TCU) - extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar