IEC strömbegränsande högspänningssäkring CEF-S

Används för att skydda distributionstransformatorer

Produktomfattning

CEF-S är en delområdessäkring (back-up) för kortslutningsskydd i Sverigeutförande och uppfyller specifika krav enligt provningsnormen §17. Säkringar av typen CEF-S är konstruerade för snabbt skydd av distributionstransformatorer, utökar skyddet av transformatorns lågspänningsuttag.

Viktigaste fördelarna

 • Överlägsen prestanda jämfört med standardsäkringar vilket garanterar snabbare skydd vid låga felströmmar
 • Kontinuerligt skydd och pålitlig drift garanterad genom robust konstruktion och överensstämmelse med senaste IEC-standarder
 • Kompatibilitet med andra ABB-produkter ger snabb och korrekt produktval
 • Utomhusförsegling ingår i standardversion, konstruerad och testad för svåra förhållanden
 • Är lämpad för RMU-ställverk, används säkringen i syfte att belastas med transformatorns fulla märkström eller mer bör ett steg högre för säkringsmärkström väljas

Nyckelfunktioner

 • Märkspänning 6/12 kV - 30 / 40,5 kV med märkström på 6,3 A - 63 A
 • För tillämpningar inom- och utomhus
 • Konstruerad och typtestad enligt IEC 60282-1
 • Högsta brytförmåga med strömmar upp till 63 kA
 • Utlösare 80 N (medeltyp)
 • Utrustad med temperaturenhet (TCU) - extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar