Ultrasnabb jordningskopplare UFES - aktivt inbyggt ljusbågsskydd för ställverk

UFES är ett alternativ när tryckavlastning ut ur rummet inte kan åstadkommas t ex i ett ställverksutrymme i en källare.

Innovativ minimering av ljusbågar på mindre än 4 ms: högsta möjliga nivå av ljusbågsskydd för personal och utrustning, underhåll av säker strömförsörjning och en minskning av produktionsstopp.

Förekomsten av ett ljusbågsfel, det allvarligaste felet i ett ställverkssystem, är oftast associerat med extremt höga termiska och mekaniska påfrestningar i det aktuella området. Ett nytt aktivt skyddssystem mot ljusbågsfel bygger på decennier av erfarenhet från ABB:s vakuumbrytare och kortslutningsbegränsare (Is-begränsare). Den senaste tekniken för minimering av ljusbågsfel hjälper nu effektivt till att undvika dessa negativa effekter om ett fel skulle uppstå.

Den ultrasnabba jordningskopplaren av typ UFESTM är en kombination av enheter bestående av en elektronikenhet och tillhörande primära kortslutningsdon som initierar en trefas kortslutning till jord i fall av ett fel. Kortslutningsdonets extremt snabba reaktionstid tillsammans med den snabba och tillförlitliga detektionen av felet, säkerställer att ett ljusbågsfel släcks i princip omedelbart efter att det uppstått (släcktid <4 ms efter detektion). 

Elektroniken till UFES finns i två olika varianter. I vår produktportfölj finns den elektroniska detektions- och utlösningsenheten (DTU) typ QRU1 som tillhandahåller en expanderbar komplett lösning med inbyggd ljus- och strömdetektion, och som kan skydda små skyddsområden utan ytterligare utrustning. 

Dessutom finns den elektroniska utlösningsenheten (TU) typ QRU100 som enbart använder externa detekteringsenheter för övervakning av det skyddade området. I det här sammanhanget är TU idealisk för användning tillsammans med ABB:s skyddssystem av typ REA. Kompatibla och testade gränssnitt finns tillgängliga just för detta syfte.

Varför ABB?

  • Undvikande av allvarliga följdeffekter av ett ljusbågsfel
  • Stor ökning av säkerheten för operatörer av ställverk
  • Kraftigt minskade stilleståndstider och reparationskostnader
  • Renovering av ställverk från ABB och andra tillverkare

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar