Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ZX2 AirPlus, IEC gasisolerat ställverk

Ekoeffektivt gasisolerat ställverk för tillämpningar med enkel eller dubbel samlingsskena – med den nya isoleringsgasen AirPlus™

ZX2 AirPlus för primärdistribution bygger på den befintliga ZX2-portföljen och erbjuder ett klimatanpassat, säkert och tillförlitligt alternativ för slutanvändare med grönt fokus. ZX2-ställverket är särskilt lämpat för krävande tillämpningar i konfigurationer med enkla eller dubbla samlingsskenor i eldistributionsnät.

Med AirPlus minskas GWP (global warming potential) hos isoleringsgasen till mindre än 1 – en minskning med över 99,99 % jämfört med SF6.

Den nya isoleringsgasen AirPlus finns tillgänglig i en beprövad, säker och tillförlitlig ställverksdesign. Utan att öka fyllnadstrycket eller lägga till fast isolering finns AirPlus tillgänglig i samma dimensioner som det redan etablerade ZX2. Tack vare att kopplingar sker med inbyggda vakuumbrytare är gasegenskaperna konstanta hos AirPlus över ställverkets hela livslängd.

Välj ditt ZX2-ställverk
Eftersom AirPlus är ett alternativ till SF6 och inte en ersättning, kan du välja fritt vilken teknik du föredrar: fylld med SF6 AirPlus eller som ”Ready-for-AirPlus” – valet för den som vill vara redo för bytet till det ekoeffektiva alternativet i framtiden. Detta ZX2 levereras med SF6, men är fullt kompatibelt och testat med AirPlus för en smidig uppgradering i framtiden.

Tillgängliga märkningar
ZX2 AirPlus finns för närvarande tillgänglig på utvalda europeiska marknader med följande märkdata enligt IEC-standarder:

  • Märkspänning: Upp till 36 kV
  • Märkström: Upp till 2 000 A
  • Märkbrytström vid kortslutning: Upp till 31,5 kA
  • Märkstötström: Upp till 80 kA

AirPlus-portföljen kommer att utökas stegvis. 

Varför ABB?

  • Ekoeffektivt alternativ med GWP (global warming potential) < 1
  • Samma kompakta mått som befintliga ZX2-ställverk
  • Högsta säkerhets- och tillförlitlighetsnivå som övriga ZX-ställverk
  • Undvik regler vid användningen av SF6
  • Även tillgänglig som ZX2 ”Ready-for-AirPlus”

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden