ZX2 AirPlus, IEC gasisolerat ställverk

Ekoeffektivt gasisolerat ställverk för mellanspänning för tillämpningar med enkel eller dubbel samlingsskena – med den nya isoleringsgasen AirPlus™.

ZX2 AirPlus för primärdistribution bygger på den befintliga ZX2-portföljen och erbjuder ett klimatanpassat, säkert och tillförlitligt alternativ för slutanvändare med grönt fokus. ZX2-ställverket är särskilt lämpat för krävande tillämpningar i konfigurationer med enkla eller dubbla samlingsskenor i eldistributionsnät.

Med AirPlus minskas GWP (global warming potential) hos isoleringsgasen till mindre än 1 – en minskning med över 99,99 % jämfört med SF6.

Den nya isoleringsgasen AirPlus finns tillgänglig i en beprövad, säker och tillförlitlig ställverksdesign. Utan att öka fyllnadstrycket eller lägga till fast isolering finns AirPlus tillgänglig i samma dimensioner som det redan etablerade ZX2. Tack vare att kopplingar sker med inbyggda vakuumbrytare är gasegenskaperna konstanta hos AirPlus över ställverkets hela livslängd.

Välj ditt ZX2-ställverk
Eftersom AirPlus är ett alternativ till SF6 och inte en ersättning, kan du välja fritt vilken teknik du föredrar: fylld med SF6 AirPlus eller som ”Ready-for-AirPlus” – valet för den som vill vara redo för bytet till det ekoeffektiva alternativet i framtiden. Detta ZX2 levereras med SF6, men är fullt kompatibelt och testat med AirPlus för en smidig uppgradering i framtiden.

Tillgängliga märkningar
ZX2 AirPlus finns för närvarande tillgänglig på utvalda europeiska marknader med följande märkdata enligt IEC-standarder:

  • Märkspänning: Upp till 36 kV
  • Märkström: Upp till 2 000 A
  • Märkbrytström vid kortslutning: Upp till 31,5 kA
  • Märkstötström: Upp till 80 kA

AirPlus-portföljen kommer att utökas stegvis. 

Varför ABB?

  • Ekoeffektivt alternativ med GWP (global warming potential) < 1
  • Samma kompakta mått som befintliga ZX2-ställverk
  • Högsta säkerhets- och tillförlitlighetsnivå som övriga ZX-ställverk
  • Undvik regler vid användningen av SF6
  • Även tillgänglig som ZX2 ”Ready-for-AirPlus”

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar