UniGear R

Luftisolerat mellanspänningsställverk för enfas för strömförsörjning till järnvägar

ABB:s fördelningscentraler UniGear R består av enfas luftisolerade skåp installerade sida vid sida. Brytarfacken rymmer utdragbara vakuumeffektbrytare för enfas avsedda för strömförsörjning till järnvägar.

UniGear R ställverksfack uppfyller standarderna och specifikationerna för fabriksmonterade, metallkapslade och typtestade högspänningsställverk enligt IEC-publikationerna 60298 and 60694.

Varje skåp är indelat i olika celler för kraftöverföringsutrustning (samlingsskena, effektbrytare, kabelanslutningscell) och hjälpsystem (lågspänningsceller, kabelkanaler för anslutningar) som är åtskilda med metallmellanväggar. Den här konstruktionen säkerställer personalens och utrustningens säkerhet i händelse av ett internt ljusbågsfel.

För intern ljusbåge, med referens till typtester som utförts enligt IEC 62271-200, klassificeras facken enligt LSC2B, IAC AFLR 25 kA, 1s (50 Hz) och IAC AFLR 40 kA, 0,5 s (16,7 Hz).

 
Varför ABB?

  • Enkelt att anpassa och integrera för att passa olika kundkrav 
  • Maximalt skydd för personal och utrustning
  • Ingen SF6-gas
  • Minskad risk för fel på grund av mänskliga faktorn
  • Enkel installation och begränsade högspänningstester krävs vid driftsättning
  • Underhållsfria komponenter; underhåll och service av effektbrytare utan driftstopp
  • Största möjliga tillförlitlighet; hållbart och tåligt

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar