ABB ledande inom solenergi genom installationer i Filippinerna

Genom att hjälpa leverantörer till solcellsansläggningar i Filippinerna visar ABB nu att företaget är en ledande global aktör inom leveranser av solenergi.

Filippinerna genomgår för närvarande en energirenässans. Landet består av omkring 7 100 öar och trots att bara omkring 2 000 är bebodda utgör geografin i regionen en stor utmaning när det gäller tillgång och efterfrågan på energi. Vissa öar är tättbefolkade medan andra inte är det, men oavsett energibehoven innebär den begränsade inhemska energiproduktionen att marknaden är i ständig obalans. Regeringen tar itu med problemet genom att investera tungt i solenergi, och man försöker även lansera landet som en ledande leverantör av grön energi i regionen med flera nya solenergiinitiativ.

Flera solenergiprojekt
Totalt 17 solenergiprojekt, med landets energidepartement som initiativtagare, har godkänts och kommer att få stöd enligt FIT-systemet (med feed-in-tariffer) i den andra omgångens solenergiprojekt. Stödet ges till energiinfrastrukturutvecklare i ett försök att uppmuntra till investeringar i förnybar energi, som är dyrare att producera. Under 2008 antogs en lag om förnybar energi av regeringen som ett sätt att tackla problemet med stigande oljepriser. Målet var att tillgodose de höga energibehoven och samtidigt främja en positiv och hållbar miljöstrategi.

ABB har varit inblandat i en rad olika solenergiprojekt genom leveranser av anslutningsutrustning till högspänningsnät och datainsamlingsenheter samt med provnings- och driftsättningstjänster.

Ett betydande projekt som omfattas av FIT-systemet är solcellsanläggningen i Calatagan, som har blivit klar nyligen och kan leverera 63 MW. Det är den största solcellsanläggningen på landets största ö, Luzon.

Vid invigningen av Calatagans solcellsanläggning sade Leandro Leviste, vd för Solar Philippines: ”Nätflexibiliteten hos ABB:s utrustning samt ett starkt stöd från ABB:s projektteam har varit viktiga faktorer för att vi skulle kunna förverkliga denna milstolpe i dag.”

ABB har fortsatt att stödja utvecklingen av solcellsanläggningar i Filippinerna, och företaget arbetade hårt för att klara den snäva leveranstiden för ett annat FIT-projekt, en solenergianläggning på 500 MV som stod klar i mars 2016. Detta innebar tuffa tidskrav, som krävde nära samarbete med kundens projektteam. 

ABB:s leverans
ABB:s del av anläggningen i Calatagan omfattade 23 rammonterade mobila ställverk på 2 400 kVA och 13,8 kV, tillsammans med två fack med 69 kV ställverksutrustning, 30 MVA 69 kV/13,8 kV transformatorer, ett modulärt E-hus med 14 fack av ställverket UniGear ZS1 samt en uppsättning skydds- och manöverpaneler. Även testning och driftsättning ingick.

ABB finns även med i fortsättningen som ett stöd i Filippinernas strävan att klara utmaningarna med stigande energibehov och höga toppar i efterfrågan genom satsningar på förnybara energilösningar, men ABB är inblandat i liknande projekt och lösningar över hela världen. Med ett brett utbud av utrustning och en global design som tillåter standardiserade lösningar har ABB tillgodosett många olika kunders krav, och företaget har stått för en mängd olika installationer av beprövad teknik i många länder. Lösningarna är optimerade för olika standarder och installationskrav, och fabriksmonterade och testade balkar och E-Hus minskar installations- och driftsättningstiden på plats. Med en enda kontaktpunkt och ett förenklat kommersiellt avtal är projekten nu lättare att koordinera.

Läs mer om:

Nätstationer - typ- och ljusbågstestade 
E-house - skräddarsytt containerställverk
UniGear ZS1 - för primärdistribution upp till 24 kV, lämpliga för inomhusinstallationer 

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar