Reläer för elnätsautomation REC615 och RER615

REC615 är ett relä för fjärrbaserad styrning och övervakning, RER 615 är ett relä för återinkoppling och styrning.

Dessa reläer för elnätsautomation är konstruerade för fjärrbaserad styrning och övervakning, skydd, felindikering, elkvalitetsanalys och automation i sekundära distributionssystem med mellanspänning.

Med REC615 och RER615 kan elnätets tillförlitlighet förbättras med allt från grundläggande, oriktade överlastskydd till utökade skyddsfunktioner med elkvalitetsanalyser. REC615 uppfyller de aktuella kraven för smarta elnät och kan användas för skydd av kabelmatning på samma sätt som RER615 skyddar luftledningar i isolerade, resistansjordade, kompenserade och direktjordade nät. 

Scope

 • Skydd och kontroll av elnätsautomation 

Fördelar

 • Avancerade skyddsfunktioner för detektering, isolering och återställning i alla typer av nät
 • Integrerad elkvalitetsmätning, inklusive registrering av spänningsfall och loggning av spänningsvariationer
 • Anpassningsbara standardkonfigurationer för snabb idrifttagning
 • Stor och tydlig LCD-skärm med SLD, möjligheter till lokal styrning och parameterinställning med dedikerade tryckkna­ppar för säker drift
 • Webbaserat verktyg för parameterinställning med nedladdningsfunktion
 • Funktioner för IT-säkerhet

Egenskaper

 • Flera styrbara objekt (upp till tio objekt inklusive två brytare) / REC615
 • Flexibel kontroll av trefas återinkopplare / RER615
 • Fritt programmerbar
 • Integrerad elkvalitetsmätning, inklusive registrering av spänningsfall och loggning av spänningsvariationer
 • Stödjer IEC 60870-5-101 / 104, DNP3 nivå 2, Modbus eller IEC 61850 med kommunikationsprotokoll för GOOSE-meddelanden för höghastighetsskydd, felisolering och återställande
 • Fyra programmerbara funktionsknappar ger direkt åtkomst till ytterligare kontrollfunktioner (t.ex. Hotline-tagg, icke-återkopplingsläge, aktivera / inaktivera skyddsfunktionen)

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language