Spänningsskydd och kontroll REU615 IEC

Spännings- och styrrelä för eldistributionssystem i energiföretag och industrier

REU615 är en dedikerad IED med spänningsmätning, frekvensmätning och styrning för olika applikationer inom eldistribution och industri. REU615 används även för spänningsreglering via lindningskopplare

REU 615 kan erhållas i två varianter. Den ena har konstruerats för över- och underspänningsövervakning, lastbortkoppling och nätåteruppbyggnad. Den kan även användas för över/underfrekvensskydd för generatorer och andra växelströmsapplikationer såsom kondensatorbatterier. I generator- och motortillämpningar ger REU615 ett extra skydd genom att detektera avvikelser från tillåten frekvens och spänning. En inbyggd syncrocheckfunktion ger en säker inkoppling av olika delar i nätet. I distributionsnät med distribuerad elproduktion kan REU615 användas för skydd mot spänningsbortfall i enskilda elproduktionsenheter.

Den andra varianten har utvecklats för automatisk spänningsreglering av krafttransformatorer. I mindre stationer med en krafttransformator och i större stationer med parallella krafttransformatorer kan REU615 användas för spänningsreglering på lastsidan. Standarkonfigurationen består även av skyddsfunktioner. 

REU615 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och dess 615-serie.

Varför ABB?

  • Dedikerad spänningsbaserad skyddsenhet med automatisk spänningsreglering via lindningskopplare
  • IEC 61850-kompatibel kommunikation, inklusive redundant Ethernet, GOOSE och processbuss för spänningsnivåer
  • Stor grafisk display där anpassningsbara enlinjescheman kan visas 
  • Färdiga standardkonfigurationer som möjliggör en snabb driftsättning av enheten och kan modifieras

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar