Provdon och tillbehör

Våra provdon är konstruerade och tillverkade för att möjliggöra snabb och enkel provning av reläer, mätare och instrument.

Provdonen och de tillhörande provhandskarna har de funktioner som krävs för mätning i enskilda ström- och spänningskretsar kopplade till stationens instrumenterings- och skyddsenheter. De är specialkonstruerade för mätning av spännings- och strömkretsar, inklusive automatisk frånkoppling och kortslutning av strömkretsar.

Varför ABB?

  • Komponenter och kretsar kan testas utan bortkoppling av befintligt kablage
  • Standarduttag av skruvtyp (pinnskruv och mutter finns som alternativ)
  • Säker testning med bra isolering mellan kontakterna

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar