Relion 611-serien

Reläerna i 611-serien erbjuder standardkonfigurationer och funktioner:    

  • Dedikerade tryckknappar för styrning av primär utrustning ( Öppna/Stäng brytare) 
  • Rollbaserad åtkomstkontroll 
  • Förkonfigurerade funktioner för snabb installation och idrifttagning - endast applikationsspecifika inställningar krävs 
  • Stöd för felanalys samt spårbarhet via den integrerade störningsskrivaren 
  • Kontinuerlig kontroll av tillgängligheten och övervakning av utlösningskretsen 
  • Uppdateringsverktyget för konnektivitetspaket stöder tillägg av ett extra lokalt HMI-språk till enheten . Uppdateringsverktyget aktiveras med PCM600 och möjliggör flera uppdateringar av ytterligare HMI-språk 
  • Konstruerad för IEC 61850 för att stödja interoperabilitet ( binär GOOSE-kommunikation ) mellan enheterna i stationen 
  • Självläkande kommunikation baserad på en extra Ethernet- bus
  • Applikationsspecifika inställningar kan göras och annan IED-information kan läsas via ett webbaserat användargränssnitt ( WHMI ) eller via det gemensamma IED- verktyget PCM600 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar