Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motorskydd och kontroll REM611

REM611 är en dedikerad IED för skydd, styrning, mätning och övervakning av asynkronmotorer inom tillverknings- och processindustri.

Det här skydds- och styrreläet används normalt med effektbrytarstyrda eller kontaktorstyrda medelstora och/eller små motorer för olika drifter, t.ex. pumpar och transportband, krossar och flismaskiner, blandare och omrörare, fläktar och luftare.

När de tillämpningsspecifika parametrarna har ställts in är det installerade reläet klart att tas i bruk. Kommunikationsfunktionen och samverkan mellan stationens enheter, i enlighet med IEC-standard 61850, förbättrar dessutom flexibiliteten och värdet för både slutanvändare och tillverkare av elsystem.

Varför ABB?

  • Motorskydd och kontroll för många olika enheter
  • Effektivt webbaserat HMI med signalkonfiguration och inställning av skyddsparametrar
  • Tillämpningsspecifik standardkonfiguration som minskar reläets installations- och driftsättningstid
  • IEC 61850-kompatibelt med binär GOOSE-kommunikation 
  • Förkonfigurerade lösningar för eldistribution och industritillämpningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden