Retrofit för reläer

Retrofit innebär att uppgradera det befintliga systemet till de senaste standarderna och tekniken med målet att uppnå oavbruten strömförsörjning och tillförlitlig, säker kraftdistribution. Retrofit för reläskydd minskar underhållskostnaderna, ger en säkrare arbetsmiljö för personalen, minimerar skadorna på utrustningen och förbättrar prestandan.

ABB har utvecklat ett komplett program för retrofit av reläer som fokuserar på ett smidigt och kontrollerat utbyte av utvalda reläskydd med moderna skydds- och kontrollenheter från Relion® produktfamilj. Programmet omfattar alla enheter, tillbehör, hårdvara och mjukvara och dokumentation (manualer) som behövs för ett planerat och kontrollerat utförande av retrofitprojektet.

ABB har också en retrofitsats för reläer för smidig installation vid ersättning av befintliga reläskydd. Dessa retrofitsatser inkluderar till exempel prefabricerade plåtar för att säkerställa kompatibilitet med den mekaniska konstruktionen av ersättningsprodukten.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar