Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motorskyddsrelä REM 610

REM610 är en motor-IED för skydd , mätning och övervakning av medelstora och stora asynkrona lågspänningsmotorer och små och medelstora asynkrona högspänningsmotorer inom tillverknings-och processindustrin.


Ej aktiv produkt sedan 2017

REM610 är medlem i ABB:s Relion ® produktfamilj och en del av dess 610- produktserie. Serien omfattar skydds-IED:er för ledningar, motorer och för allmän systemspänningstillsyn. Plugin- konstruktion underlättar driftsättning av ställverket och möjliggör snabb och säker insättning och uttag av IED insticksenheter.

IED:n kan användas med både brytar- och kontaktorstyrda motordrifter i en mängd olika tillämpningar. Förbättrad med ett valfritt tilläggskort för RTD-sensorer eller termistorelement , kan IED:n användas för direkt temperaturmätning av kritiska motorobjekt, till exempel lager och lindningar. Det används också för att skydda kabelledningar och distributionstransformatorer som omfattas av termiskt överbelastningsskydd förutom fasöverströmsskydd , jordfelsskydd och fasobalansskydd.

Varför ABB?

  • Dedikerat skydd för eldistribution och industriella applikationer
  • Komplett typprovningscertifierad av KEMA
  • Certifierat för marin-och offshore- användning av Det Norske Veritas ( DNV ).
  • Kompakt utformning gör 610-serien idealisk för ombyggnader och små utrymmen
  • Snabbt och enkelt rutinunderhåll tack vare löstagbar instickskonstruktion

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden