Spänningsrelä REU610

REU10 är ett spänningsrelä med spänningskydd, mätning och övervakning för kraftanläggningar och industriella elsystem.


Ej aktiv produkt sedan 2017

REU610 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 610. Serien inbegriper skyddsreläer för ledningsskydd, motorskydd och allmän övervakning av systemspänningen. Plug-in-konstruktionen underlättar driftsättning av ställverket och möjliggör en snabb och säker i- och urkoppling av plug-in-enheter.

REU610-enheterna är avsedda att användas för över- och underspänningsskydd av samlingsskenor i distributionsstationer, överspänningsskydd för ledningar och krafttransformatorer, underspänningsskydd för motorer samt för skydd och övervakning av kondensatorbatterier. I isolerade nät används de även för icke-selektivt jordfelsskydd baserat på uppmätt nollpunktspänning. REU610 används för att initiera automatisk samlingsskeneomkoppling i stationer samt för frånkoppling av små elproduktionsenheter från elnätet, d.v.s. ö-drift.

Varför ABB?

  • Specialkonstruerat skydd för för eldistribution och industritillämpningar
  • Fullständigt typgodkännande av KEMA
  • Godkänt för marin- och offshore-tillämpning av Det Norske Veritas (DNV) 
  • Kompakt konstruktion som gör 610-serien perfekt för eftermontering och mindre utrymmen
  • Snabbt och enkelt löpande underhåll tack vare instickskonstruktionen  

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar