Motorskyddsrelä SPAM 150 C

SPAM 150 C är ett flerfunktionellt strömmätningsrelä som ger ett heltäckande skydd för AC-motorer


Ej aktiv produkt sedan 2016

Skydd mot termisk överbelastning, jordfel, överström, överspänning och fasobalans är några viktiga funktioner hos moderna skyddsreläer. SPAM 150 C är ett flerfunktionellt strömmätningsrelä som ger ett heltäckande skydd för AC-motorer. Det huvudsakliga tillämpningsområdet är stora eller medelstora trefasmotorer i alla typer av konventionella kontaktor- eller kretsbrytarstyrda motorsystem. Motorskyddsreläet finns i två olika versioner: en med utlösningskontakt och en med brytande utlösningskontakt.

Reläet kan även användas för att skydda andra anordningar, t.ex. transformatorer och matare som kräver en-, två- eller trefas överström och/eller överlastskydd och ej riktningskänsligt jordfelsskydd.

Det kombinerade, flerfunktionella motorskyddet är en sekundärreläenhet som ansluts till den skyddade motorns strömtransformatorer. Den skyddade enhetens trefasström och nollström mäts kontinuerligt. Utifrån mätresultaten bedöms motorns termiska tillstånd och eventuella nätfel upptäcks. Vid fel larmar reläet eller utlöser brytaren.
 
Varför ABB?

  • Föregångaren inom numeriska skyddsreläer 
  • Beprövad teknik

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar