UFES-lösningar – ställverksuppgraderingar för snabb släckning av ljusbågsfel

Innovativ minimering av ljusbågar på mindre än 4 ms. Högsta möjliga nivå av ljusbågsskydd för personal och utrustning.

Förekomsten av ljusbågsfel, det allvarligaste felet i ett ställverkssystem, är oftast associerat med extremt höga termiska och mekaniska påfrestningar i det aktuella området. Ett aktivt skyddssystem mot ljusbågsfel bygger på decennier av erfarenhet från ABB:s vakuumbrytare och kortslutningsbegränsare. Den senaste tekniken för minimering av ljusbågsfel hjälper nu effektivt till att undvika dessa negativa effekter om ett fel skulle uppstå.

Den ultrasnabba jordningskopplaren av typ UFESTM är en kombination av enheter bestående av en elektronikenhet och motsvarande primärkopplingar som initierar en trefas kortslutning till jord i fall av ett fel. Primärkopplingens extremt snabba reaktionstid, tillsammans med den snabba och tillförlitliga detektionen av felet, säkerställer att ett ljusbågsfel släcks i princip omedelbart efter att det uppstått (släcktid <4 ms efter detektion). 

Elektroniken till UFES finns i två olika varianter. I vår produktportfölj finns den elektroniska detektions- och utlösningsenheten (DTU) typ QRU1 som tillhandahåller en expanderbar komplett lösning med inbyggd ljus- och strömdetektion, och som kan skydda små skyddsområden utan ytterligare utrustning. 

Dessutom finns den elektroniska utlösningsenheten (TU) typ QRU100 som enbart använder externa detekteringsenheter för övervakning av det skyddade området. I det här sammanhanget är TU idealisk för användning tillsammans med ABB:s skyddssystem av typ REA. Kompatibla och testade gränssnitt finns tillgängliga just för detta syfte.

Märkdata: 

24 kV upp till 25 kA / 3s
17.5 kV upp till 31.5 kA / 3s

ABB UFES-servicebox (upp till 24 kV)

Den typtestade ABB UFES-serviceboxen kan köpas loss för egen användning. Den monteras direkt på ställverkssystemet, med hänsyn till kortslutningstålighet, och ansluts till ställverkssystemets samlingsskena med kopparskenor.

Olika installationskonfigurationer är möjliga för flexibel montering av UFES-serviceboxen på plats:

  • För fack med en bredd av minst 800 mm
  • Montering på ändskydd: lodrät eller vågrät, beroende på fackbredd

Märkdata:
12 kV / 17.5 kV, upp till 50 kA / 3 s 
24 kV, upp till 25 kA / 3 s

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar