Livscykelhantering för låg- och mellanspänningsprodukter – policy och tjänster

ABB:s produkter är konstruerade för kontinuerlig utveckling. ABB:s mål är att skydda våra kunders investering bortom livscyklerna för grundläggande plattformsprodukter.

Fyra stadier definierar livscykelpolicyn för alla ABB:s mellanspänningsprodukter:
1. Active
2. Classic
3. Limited
4. Obsolete

Livscykelsstadie

 

Tillgänglig service 


Active
   
Active
 • Tillgänglig för köp 
 • Full tillverkning i fabrik
 • Marknadsförs aktivt på bestämda marknader 
 • Tillgänglig för alla kunder 
 • Fullständig teknisk support
 • Kontinuerlig produktutveckling

 

 
 • Långsiktig support med serviceavtal
 • Världsomspännande servicekompetens, redo för snabba åtgärder
 • Certifierade ABB-reservdelar i lager för garanterad tillgänglighet under produktens hela livslängd (stadierna Active, Classic och Limited)
     
Classic    Classic
 • Produkt som fortfarande finns till försäljning huvudsakligen för utbyggnad av befintliga system
 • Ingen ytterligare produktutveckling 
 
 • "Sista chansen"-köperbjudande för komplett utrustning
 • Bra tillfälle för att erhålla reservdelar enligt samma villkor som för aktiva produkter
 • Utbildningar finns fortfarande
     
 Limited    Limited
 • Produkt tillverkas inte längre
 • Garanterad support
 • Livstidsförlängande lösningar tillhandahålls
 
 • Reservdelar är tillgängliga
 • Ersättningsapparater kan oftas erbjudas
 • Serviceavtal utformade för att ge samma service som för aktiva produkter
     
Obsolete    Obsolete
 • Tillverkas inte längre som komplett produkt
 • Reservdelar kan inte garanteras
 • Livstidsförlängande lösningar tillhandahålls
 
 • Ersättninsapparater finns vanligtvis. Genom att använda aktiva produkter kan anläggningarna få nytt liv
 • Våra konsulttjänster finns alltid som stöd för dina kostnadseffektiva och optimerade investeringar. Särskild uppmärksamhet läggs på att skapa en bra övergång till nya applikationer och lösningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language

Populära länkar