Service för krossar och transportband

Utöver det vanliga

Ändlösa kilometer av transportband slingrar sig genom dina gruvor. Att övervaka och underhålla den enorma mängd komponenter som innefattar dessa transportsystem som motorer, drivsystem, transformatorer, bälten, osv., binder en stor del av din personals resurser.

Med ABB:s avancerade servicelösningar är det möjligt att få en inblick i din utrustnings hälsa och undvika oväntade och katastrofala fel i transportband och krossar. Vi erbjuder on-line övervakningstjänster för de mest kritiska felen som längsgående sprickor i bältet, snedställning, kritiskt slitage, etc. Den data som samlas in under övervakningen ger värdeful information om transportbandets hälsa och hjälper dig att planera åtgärder i god tid. Vi tillhandahåller de lösningar du behöver för att hålla produktionen igång - från fjärrtillståndsövervakning system och uppgraderingar till utvärderingar av våra experter på plats.

För optimal produktivitet med din utrustning - både i dag och i morgon bygger var och en av våra lösningar på robust teknik konstruerad för specifika gruvtillämpningar.

Förutom service erbjuder ABB ett brett sortiment av produkter och system för krossar och transportband.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar