Service för underjordsgruvor

Global expertis med lokal support

Ett gruvspel är en omfattande investering och en viktig komponent i gruvprocessen. För att få ut det mesta av din investering och att köra ditt gruvspel på en optimal nivå, behöver ditt gruvspel fungera tillförlitligt och säkert. ABB skyddar och optimerar ditt ruvspel. Med våra tjänster underhåller, övervakar och analyserar vi ditt gruvspel regelbundet eller vid behov.

Ett gruvspel är en viktig utrustning i din gruva som dagligen körs med höga hastigheter och tunga laster. Denna enastående prestanda kräver en stark grund - avancerad och beprövad teknik för drivsystem, kontroll och bromssystem. För att ditt gruvspel ska fungera optimalt, behöver du kvalificerad underhållspersonal och snabb tillgång till kompetens och support. ABB erbjuder tjänster för kontroll av hälsa och prestanda av ditt gruvspel. Tack vare vår långvariga erfarenhet har vi en unik möjlighet att ge service för kompletta mekaniska och elektriska gruvspelssystem av alla typer. Mest avancerade lösningar ger oss möjlighet att stötta dig dygnet runt och runt hela världen.

Utöver service erbjuder ABB ett brett sortiment av produkter och system inom underjordsbrytning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar