Κινητήρες Πέδης

Οι κινητήρες πέδης της ABB είναι βασικά μοντέλα που έχουν τροποποιηθεί για την κάλυψη αναγκών πέδης, δηλαδή τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες με συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων και ονομαστικής ισχύος. Ο ηλεκτρομαγνητικός δίσκος φρένου τροφοδοτείται είτε με DC, είτε με τριφασικό AC ρεύμα από έναν ανορθωτή που βρίσκεται στο κιβώτιο ακροδεκτών του κινητήρα.

  • Μεγάλο κιβώτιο ακροδεκτών - εύκολη εγκατάσταση
  • Χειροκίνητη απεμπλοκή φρένου (4 x 90°)
  • Τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη εφαρμογών
  • Συντήρηση και υποστήριξη
  • Με τυποποιημένες τιμές μεγεθών και ισχύος εξόδου και πλαίσιο αλουμινίου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι