Κινητήρες και γεννήτριες με προστασία από ανάφλεξη σκόνης (dust ignition proof)

Η ABB διαθέτει μεγάλη συλλογή κινητήρων χαμηλής και υψηλής τάσης, με ειδική προστασία από ανάφλεξη σκόνης και φάσμα ισχύος από 0,25 έως 7.700 kW.

  • Οι κινητήρες ικανοποιούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες ATEX, καθώς και πολλούς ακόμη διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς
  • Κινητήρες χαμηλής τάσης ενεργειακών κλάσεων IE2 και IE3
  • Με τους κινητήρες προστασίας Ex t αποτρέπεται οποιαδήποτε μετάδοση από έκρηξης σκόνης

Τι προσφέρουμε

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι