Dane techniczne silników synchronicznych nieiskrzących sterowanych przemiennikiem częstotliwości, 4-6 biegunów

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gc dla strefy 2

Zalety

  • wysoka moc
  • wysoki moment obrotowy
  • wysoka sprawność
  • wysoka dostępność
  • sprawdzona niezawodność
  • niski całkowity koszt eksploatacji
  • niskie straty

Silniki synchroniczne ABB bazują na sprawdzonej konstrukcji, która zapewnia wysoką dostępność oraz niski koszt eksploatacji, który stanowi dominującą część inwestycji w okresie eksploatacji silnika. Minimalizacja strat oraz okresów przestoju stanowiła jedną z podstaw projektowych tych silników, a doświadczenia eksploatacyjne w długich okresach czasu pozwalają na stałe udoskonalanie konstrukcji. Co więcej, silniki synchroniczne przeznaczone do zasilania poprzez przetwornicę częstotliwości zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Wykorzystanie w silniku o konstrukcji 4-6 biegunowej wirnika jawnobiegunowego o litej konstrukcji pozwala na zapewnienie wysokich parametrów dynamicznych silnika w każdej aplikacji.

Rodzaj osłony
Ex nA
Zakres mocy
od 1 do 65 MW przy 50 Hz
od 2 700 do 74 000 HP przy 60 Hz
Wznios wału
od 710 do 1250
Zakres napięć 1 - 15 kV
Częstotliwość
50, 60 Hz lub regulowana poprzez przetwornicę
Stopień ochrony
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Metoda chłodzenia
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Normy
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Certyfikacja
Zgodnie z Dyrektywą ATEX i normami IEC
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie

Informacje powiązane

Loading documents
Select region / language