Zvýšme potenciál ťažby a cementárenstva pomocou NN motorov

Motory pre produkciu v ťažobnom a cementárenskom priemysle musia spĺňať veľmi prísne požiadavky. Väčšinou je potrebné zostrojiť špeciálne motory, ktoré vydržia drsné podmienky okolia. Nehovoriac o tom, že ďalšie požiadavky na motory sú kladené vo výbušnom prostredí.


Typy motorov

ABB dodáva nasledovné typy vzduchom chladených NN asynchrónnych motorov pre ťažobné a cementárenské aplikácie: 

Motory s liatinovou kostrou
Výkon od 0.18 do 1000 kW
Osová výška od 71 do 450

Motory do výbušného prostredia
Výkon od 0.18 do 710 kW
Osová výška od 80 do 450

Produktové informácie

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy