Lågspänningsmotorer hjälper gruvbranschen

De senaste lågspänningsmotorerna hjälper till att maximera produktiviteten, förbättra den operativa effektiviteten och öka säkerheten i hela gruv- och mineralindustrin.

Dagens lågspänningsmotorer från ABB uppfyller globala krav inom gruvindustrin, men kan även anpassas för att passa specifika lokala lagstiftningar, regelverk och direktiv. Motorerna är robusta för att klara aggressiva miljöer men ändå vara mycket tillförlitliga, och aldrig vara den svaga länken i kedjan som orsakar oplanerade driftstopp. En lång rad tjänster backar upp motorns prestanda och täcker in alla faser av livscykeln. Endast med rätt motor och rätt supportpaket kan utmaningarna inom branschen mötas. Kort sagt, ABB:s lågspänningsmotorer ger maximal brukbarhet med minimalt underhåll.


Aktuellt

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language

Populära länkar