Typ av skydd Ex px/Ex pxe

Detta skydd förhindrar närvaron av explosiva atmosfärer inne i motorn för att:

 • Skyddet av Ex p-motorn bygger främst på den trycksatta kapslingen som rensas från farliga gaser med hjälp av säker luft eller trög gas.
 • Kapslingen bör avluftas före start och måste ha hela tiden ha ett övertryck under drift.
 • Den maximala yttemperaturen utanför motorn får inte överstiga temperaturklassen som motorn är certifierad för.
 • Inga ljusbågar eller gnistor förekommer utanför motorkapslingen.

  EHSR:erna i ATEX-direktivet motsvarande kategori 2 måste följas.

  För att kunna installeras i Zon 1 måste motorn uppfylla kraven för Kategori 2, även om den används i Zon 2.

  Denna typ av skydd kan användas för elektrisk och icke-elektrisk utrustning.

  Motorerna kan konstrueras

 • Med statorkapsling och kopplingsbox som är ”p”-skyddade
 • Eller med ”p”-skyddad statorkapsling och kopplingsbox med utökad säkerhet genom ”e”-skydd.
Standarder som rör skyddstyp ”p”
EN 60079-0: 2004-03
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
EN 60079-2: 2004-06
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
EN 50014: June 1997
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. Allmänna krav.
EN 50016: October 1995
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer Trycksatt utrustning ”p”
IEC 60079-0: 2004-01
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
IEC 60079-2: 2001-02
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser – Del 2: Trycksatta kapslingar ”p"
Standarder för skyddsnivå ”e” för kopplingsdosor:
EN 60079-0: 2004-03
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
EN 60079-7: 2003-08
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 7: Ökad säkerhet ”e”
EN 50014: June 1997
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. Allmänna krav. requirements
EN 50019: July 2000
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. Ökad säkerhet ”e”
IEC 60079-0: 2004-01
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
IEC 60079-7: 2001-11
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 7: Ökad säkerhet ”e”
Märkning
Tidigare EN
IEC/Ny EN
Stator och kopplingsbox ”p”
EEx p
Ex px eller Ex py eller Ex pz
Stator och kopplingsbox ”e”
EEx pe
Ex pxe eller Ex pye eller Expze

Trycksättning av px-typ; trycksättning som minskar klassificeringen inuti den trycksatta kapslingen från zon 1 till icke farlig eller grupp I till icke farlig.

Trycksättning av py-typ; trycksättning som minskar klassificeringen inuti den trycksatta kapslingen från zon 1 till zon 2.

Trycksättning av pz-typ; trycksättning som minskar klassificeringen inuti den trycksatta kapslingen från zon 2 till icke farlig.

Utrustningen måste utvecklas och konstrueras så att den förhindrar att det uppstår gnistkällor, även vid ofta förekommande störningar eller driftfel på utrustningen, som också är något man normalt måste ta hänsyn till.

Utrustningsdelarna måste utformas och konstrueras så att deras angivna yttemperaturer inte överskrids ens om risker uppstår till följd av onormala situationer som har förutsetts av tillverkaren.

Ex p-motorskyddet bygger främst på den trycksatta kapslingen, som även rensar de farliga gaserna från kapslingen. Kapslingen bör avluftas före start och måste ha hela tiden ha ett övertryck under drift. Övertrycket måste vara minst 50 Pa. Om trycket sjunker under trippgränsen måste strömförsörjningen automatisk kopplas från. Rensningsgasen kan vara vanlig luft, men luften måste tillföras från ett säkert område.

På grund av övertrycket tillhör den inre delen av kapslingen inte det farliga området, vilket gör att temperaturgränserna för statorn och rotorn är desamma som för en standardmaskin. Bidragen från enskilda feltillstånd måste fortfarande beaktas (t.ex. kan trycket falla om tryckluftsförsörjningen från nätet försvinner). Detta innebär att alla temperaturer i de inre delarna bör ligga under T-klassgränsen vid normala driftförhållanden.

Ex px-skyddad motor Typiskt kopplingsschema för en Ex px-motor
Ex-px-protected-motor
Ex-px-motor-diagram

Tillbehör
Externa tillbehör måste vara Ex-certifierade för minst zon 1-områden.
Interna tillbehör bör också de vara Ex-skyddade om de kan slås på separat (t.ex. värmeelement). 

Ex nA- eller Ex e-motorer med anordning för rensning före start
Ex nA- eller Ex e-motorer kan utrustas med en anordning för rensning före start. Rensning före start betyder att kunden kan rensa kapslingen före start för att säkerställa att garanterat är fri från explosionsgaser. I detta fall har motorn INTE något övertryck vid normal drift.

Alla Ex p-motorer måste certifieras av ett auktoriserat laboratorium.

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar