ABB suunnittelee uuden kaivoksen automaation ja sähköistyksen Ruotsissa

Nordic Iron Ore valitsi ABB:n mitoittamaan prosessinohjaus- ja -hallintajärjestelmät teknisesti pitkäikäiselle ja täysin digitalisoidulle kaivostoiminnalle Blötbergetin rautamalmikaivokseen.

Globaali teknologiayritys ABB on konsultoinut kaivoksen suunnittelua ja antanut suosituksen toimituksen sisällöstä aiemmin käytössä olleen Blötbergetin kaivoksen avaamista varten. Se sijaitsee Ruotsissa Taalainmaalla Ludvikan lähellä. Kaivosyhtiö Nordic Iron Ore saneeraa tätä vuodesta 1979 lähtien suljettuna ollutta kaivosta ja on siirtymässä tutkimusvaiheesta rakentamiseen.

ABB:n suositus koskee automaatiota, digitalisaatiota ja sähköistystä, joiden avulla kaivos voidaan pitää toiminnassa pitkään turvallisesti, vastuullisesti ja tehokkaasti. Teknologiatoimittajana ABB analysoi Nordic Iron Oren yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen ja on tehnyt huomattavia parannuksia kaivoksen automaation ja sähköistyksen määrityksiin ja toimitussisältöön.

Kaivoksen suunnittelussa ABB hyödyntää kattavaa ABB Ability MineOptimize -valikoimaansa, johon kuuluu sähköistys- ja automaatioratkaisuja, suunnittelua, digitaalisia sovelluksia ja yhteistyöpalveluita. ABB Ability MineOptimize integroi yksittäiset kaivosratkaisut turvalliseksi ja tarkasti suunnitelluksi, koko tuotantolaitoksen kattavaksi järjestelmäksi. Sillä voidaan optimoida minkä tahansa avolouhoksen tai kaivoksen sekä mineraalien jalostuslaitoksen kaikki elinkaaren vaiheet suunnittelusta ja rakentamisesta operointiin ja huoltoon.

Esitys siitä, miltä Nordic Iron Oren kaivos voisi näyttää
Esitys siitä, miltä Nordic Iron Oren kaivos voisi näyttää

ABB:n automaatio- ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vastataan uuden kaivoksen suunnittelun ja kehittämisen haasteisiin, ovat muun muassa hajautettu ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmä ja pilvipohjainen ABB Ability™ Genix Dashboard -ratkaisu, joka tukee digitaalisia raporttien käsittelytapoja  sekä lisää läpinäkyvyyttä. Toinen esimerkki on ABB Ability™ -toiminnanohjausjärjestelmä, joka maksimoi viikoittaisten tuotantosuunnitelmien ja kaivoksessa tapahtuvien dynaamisten tilanteiden koordinoinnin, mikä parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta  sekä maksimoi kannattavuuden. ABB selvitti myös sähköinfrastruktuurin vaatimukset Blötbergetissä ja otti tässä huomioon myös maan pinnalla ja maan alla olevat säiliöt, kojeistot ja muuntajat.

”Kaivosteollisuus ja sitä tukevat teollisuudenalat ovat tärkeä osa Ruotsin taloutta, ja Ruotsin kaivostoiminta kuuluu maailman kehittyneimpien ja tehokkaimpien joukkoon”, sanoo Nordic Iron Oren toimitusjohtaja Lennart Eliasson. ”Uuden kaivoksen avaamiseen liittyy useita haasteita. Haluamme hyödyntää Ruotsissa olevaa vahvaa teknologiaosaamista ja avata kaivoksen, jonka ympäristövaikutukset  sekä -jalanjälki ovat pienet ja joka on myös kilpailukykyinen ja turvallinen. ABB on ollut mukana innovatiivisten kaivosten toteutuksessa Ruotsissa aiemminkin. Sen mukanaolo alusta alkaen takaa, että kaivoksen rakennussuunnitelmaa ja kehittämisen suunnittelua voidaan viedä huomattava askel eteenpäin. Lisäksi kustannus-hyötyennusteen tarkkuus paranee.”

”ABB auttaa kaivoksen kehittämisen aikaisessa vaiheessa sähköistyksen ja automaation osalta. ABB myös tekee jatkuvasti yhteistyötä kaivosyhtiöiden kanssa alustavista toteutettavuustutkimuksista täysimittaiseen käyttöönottoon”, sanoo ABB:n prosessiteollisuusyksikön Hub Manager Björn Jonsson. ”Ruotsalaiset kaivokset hyötyvät jo nyt ABB:n ratkaisuista. Niissä käytetään muun muassa hajautettua ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmää ja integroitua ABB Ability™ Ventilation Optimizer -kaivostuuletuksen ohjausjärjestelmää.”

Blötbergetin rautamalmikaivoksen toiminnan odotetaan alkavan vuonna 2024. Rautamalmia louhittiin vuoteen 1979 asti, jolloin kaivos suljettiin rautamalmin alhaisen hinnan takia. Nordic Iron Ore perustettiin vuonna 2008. Sen päätavoite on aloittaa uudelleen kaivostoiminta Blötbergetissä ja Håksbergissä sekä tutkia laajennusmahdollisuuksia Väsmanin kentällä. Nämä kaikki ovat Ludvikan kaivoksia Taalainmaan eteläosissa.

Nordic Iron Ore ja ABB jatkavat hankkeen kehittämistä ja ovat vastikään allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan yhteistyön jatkamisesta Blötbergetissä.

ABB on tehnyt 130 vuoden ajan yhteistyötä kaivos- ja mineraaliteollisuuden kanssa. Tuona aikana sille on kertynyt vahvaa tietämystä alasta, johtavaa teknologiaa sekä kokemusta kansainvälisestä ja paikallisesta projektinhallinnasta, suunnittelusta ja digitaalisesta muutoksesta.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp