Ny generasjon cobots: ABB baner vei for automatisering i nye bransjer og førstegangsbrukere

ABB styrker YuMi®-samarbeidsrobotporteføljen med GoFa™ og SWIFTI™.

Familieforøkelse: ABB lanserer GoFa (nr. 2 fra høyre) og SWIFTI (til høyre).
Familieforøkelse: ABB lanserer GoFa (nr. 2 fra høyre) og SWIFTI (til høyre).

Åtte av ti arbeidsplasser sier at de vil øke bruken av roboter i løpet av det neste tiåret, pandemien virker som katalysator for å akselerere investeringer i automatisering.

ABB utvider sin portefølje med samarbeidsroboter (coboter) med cobot-familiene GoFa™ og SWIFTI™. De tilbyr høyere nyttelast og hastigheter og utfyller toarms-coboten YuMi® og Single Arm YuMi®. De kraftigere, raskere og dyktigere cobotene vil akselerere selskapets ekspansjon innen segmenter med høy vekst, inkludert elektronikk, helsevesen, forbruksvarer, logistikk og nærings- og nytelsesmiddel, blant annet for å møte den økende etterspørselen etter automatisering i flere bransjer.

GoFa™ og SWIFTI™ er intuitivt designet slik at kundene ikke er avhengige av interne programmeringsspesialister. Dette gjør at bransjer med lav automatiseringsgrad kan betjene sin samarbeidsrobot innen få minutter etter installasjon, rett fra boksen, uten spesialutdannelse.

- Vår nye cobotportefølje er den mest varierte på markedet, og kan transformere arbeidsplasser og hjelpe kundene våre med å oppnå nye høyder for effektivitet og vekst, sier Sami Atiya, leder for Robotics & Discrete Automation hos ABB. - De er enkle å bruke og konfigurere, og støttes av vårt globale nettverk av online serviceeksperter for å sikre at bedrifter i alle størrelser og nye sektorer, langt utover produksjon, kan omfavne roboter for første gang .

Utvidelsen av ABBs cobot-portefølje er designet for å hjelpe eksisterende og nye robotbrukere med å akselerere automatisering innen fire viktige megatrender: skreddersydde forbrukerprodukter, manglende arbeidskraft, digitalisering og usikkerhet som transformerer virksomheter og driver automatisering i nye bransjer. Ekspansjonen følger forretningsområdets fokus på segmenter med høy vekst gjennom porteføljeinnovasjon, noe som bidrar til lønnsom vekst.

ABBs cobot GoFa kan håndtere inntil 5 kg nyttelast, strekke seg 950 mm og har makshastighet på 2,2 meter per sekund.
ABBs cobot GoFa kan håndtere inntil 5 kg nyttelast, strekke seg 950 mm og har makshastighet på 2,2 meter per sekund.

Automatisering driver fremtidens stykkproduksjon

I en global undersøkelse1 av 1650 store og små bedrifter i Europa, USA og Kina sa 84 prosent av virksomhetene at de vil innføre eller øke bruken av robotikk og automatisering i løpet av det neste tiåret, mens 85 prosent sa at pandemien hadde vært “Game changer” for deres virksomhet og industri, med COVID-19 som en katalysator for å akselerere investeringer i automatisering. Nesten halvparten av bedriftene (43 prosent) sa at de ønsket robotikk for å hjelpe dem med å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 51 prosent sa at robotikk kunne øke sosial distansering og mer enn en tredjedel (36 prosent) vurderte å bruke robotisering for å forbedre arbeidskvaliteten for sine ansatte. 78 prosent av selskapslederne fortalte at rekruttering og å beholde medarbeidere til repetitive og ergonomisk utfordrende jobber er en utfordring.

Coboter er designet for å fungere nær ansatte uten behov for fysiske sikkerhetstiltak som gjerder og for å være ekstra enkle å bruke og installere. I 2019 ble det skipet mer enn 22 000 samarbeidsroboter globalt, en økning på 19 prosent fra året før2. Etterspørselen etter samarbeidsroboter anslås å vokse årlig med 17 prosent mellom 2020 og 20253, mens verdien av slike roboter forventes å øke fra rundt 700 millioner dollar i 2019 til 1,4 milliarder dollar i 20254. Det globale markedet for alle industriroboter forventes å vokse fra 45 milliarder dollar i 2020 til 58 milliarder dollar innen 2023 (årlig vekst på 9 prosent)5.

GoFa™ og SWIFTI™ er designet for å hjelpe bedrifter med å automatisere prosesser som hjelper ansatte med oppgaver som materialhåndtering, maskinservice, sammenstilling av komponenter, pakking, medisinske laboratorier, logistikksentre og lagre, verksteder og små produksjonsanlegg.

- Med denne utvidelsen gjør vi coboter enklere å ta i bruk, med sanntidsstøtte for å øke utrullingen i virksomheter som kanskje ikke har vurdert bruken tidligere, sier Atiya. - Vår erfaring er at virksomheter som gjør det best styrker medarbeidernes ferdigheter sammen med potensialet i ny teknologi.

Brukere som er komfortable med å betjene et nettbrett eller en smarttelefon, kan enkelt programmere og omprogrammere de nye cobotene ved hjelp av ABBs raske konfigurasjonsverktøy. Kunder vil også dra nytte av ABBs globale industri- og applikasjonsekspertise, som har blitt utviklet fra installasjon av over 500 000 robotløsninger siden 1974 og støttet av ABBs nettverk med over 1000 globale partnere.

De nye GoFa™- og SWIFTI™-cobot-familiene bygger på suksessen til ABBs YuMi-familie. Det var verdens første virkelige samarbeidsrobot da den ble lansert i 2015 og har hjulpet virksomheter med å automatisere viktige oppgaver. I dag jobber ABBs YuMi ved siden av mennesker i fabrikker, verksteder og laboratorier over hele verden, og utfører oppgaver fra skrutrekking og montering av elektronikk og elektriske komponenter, til å lage ventiler og minnepinner, og teste COVID-19-prøver i laboratorier.

Hver ABB-cobotinstallasjon inkluderer en oppstartspakke som inneholder ABB Ability™ tilstandsovervåking og -diagnostikk, samt en support-hotline, kostnadsfri de første seks månedene, med tilgang til ABBs tekniske eksperthjelp, som tilbyr støtte i alle bransjer.

ABBs cobot SWIFTI kan håndtere inntil 4 kg nyttelast med rekkevidde på 580 mm og kan oppnå hastigheter på over 5 meter per sekund. En sikkerhetssensor sørger for automatisk nedsetting av hastigheten og fullstendig stopp når mennesker nærmer seg.
ABBs cobot SWIFTI kan håndtere inntil 4 kg nyttelast med rekkevidde på 580 mm og kan oppnå hastigheter på over 5 meter per sekund. En sikkerhetssensor sørger for automatisk nedsetting av hastigheten og fullstendig stopp når mennesker nærmer seg.

Klikk her for et pressekit for GoFa™ og her for SWIFTI™.

1ABB Industry Survey januar 2021. Gjennomført av 3Gem Global Market Research & Insights. ABB-undersøkelsen dekket 1650 beslutningstagere i store og små bedrifter i USA, Kina, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Italia og Sverige. Den inkluderte teknologi, detaljhandel, helsevesen, ingeniørfag, produksjon, bilindustri, nærings- og nytelsesmiddel, fritid, forbruksvarer og transport og logistikk. Undersøkelsen ble gjennomført 26. desember 2020 - 19. januar 2021. 3Gem Research & Insights benytter panelstyringssystemer som er strandard i bransjen og følger strenge rutiner for kvalitetskontroll når de leverer forbruker- og B2B-paneler der det er innhentet eksplisitt samtykke for registrering og følger reglene i GDPR.

2Kilde: Interact Analysis The Collaborative Robot Market 3. utgave (klikk her).

3 og 4Kilde: Interact Analysis The Collaborative Robot Market 3. utgave (klikk her) og ABB interne analyser

5Kilde: ABB internanalyse

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation er en pioner innen robotisering, maskinstyring og digitale tjenester, og tilbyr innovative løsninger for et bredt spekter av bransjer, fra automotive til elektronikk til logistikk. Som en av verdens ledende leverandører av robotisering og maskinstyring har vi levert mer enn 500 000 robotløsninger. Vi hjelper våre kunder i alle størrelser med å øke produktiviteten, fleksibiliteten og enkelheten og forbedre produktkvaliteten. Vi støtter deres overgang mot fremtidens oppkoblede samarbeidsfabrikk. ABB Robotics & Discrete Automation har mer enn 10 000 ansatte på over 100 steder i mer enn 53 land. www.abb.com/robotics

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp