Global kompetens driver hållbara industrisatsningar i norr

Global kompetens driver hållbara industrisatsningar i norr

Den svenska industrin spelar en nyckelroll i energi- och klimatomställningen. Med hjälp av kompetenser från hela världen är ABB med och möjliggör de stora industriinvesteringarna i norra Sverige. Wendy Norman från Sydafrika, Anssi Mäkynen i Finland och Manne von Ahn Öberg i Skellefteå, driver alla tre den hållbara utvecklingen framåt.

Tillgång till kompetens är en förutsättning för ABB:s tillväxt, produktivitet och konkurrenskraft. Kompetens är avgörande för att driva hållbar utveckling. Idag är brist på arbetskraft med rätt kunskaper en av de största utmaningar företag inom många branscher står inför. Kompetensbristen inom områden som artificiell intelligens (AI), automatisering, dataanalys, elektrifiering och energi riskerar att stå i vägen för klimatomställningen. Särskilt tydlig är utmaningen i norra Sverige. Utan globalt samarbete kommer inte regionens fossilfria stål, batteritillverkning och vätgassatsningar att kunna lägga grunden för en hållbar omställning.

"Det här är ingen enmansshow. Utan samverkan klarar vi det inte, och därför jobbar vi sedan lång tid ihop med norra Finland och norra Norge. Gemensamma lösningar kring infrastruktur, energiförsörjning och kompetensfrågor förstärker attraktiviteten och konkurrenskraften för hela regionen", säger Sabrina Suikki, samordnare av internationella affärer på Norrbottens Handelskammare.

"Men kompetensbehovet kan inte fyllas enbart med människor från Sverige, Finland och Norge, utan vi behöver titta bredare än så för att få hit tillräckligt många och tillräckligt snabbt. Där är ABB är ett bra exempel som under längre tid jobbat mycket med globala talanger."

Kompetens från hela världen

Att rekrytera talanger från hela världen är en förutsättning för ABB att med automation, elektrifiering och digitala lösningar ska kunna vara med och möjliggöra ett hållbart samhälle. För två år sedan flyttade Wendy Norman från Sydafrika till Sverige för att arbeta som säljchef för gruvspel, som lyfter malm hundratals meter från underjorden till marknivån, på ABB. Hennes kunder och kollegor är av många olika nationaliteter och de finns över hela världen.

"Att flytta till Sverige var ett stort steg, men det har varit värt varje sekund. ABB är väldigt bra på att ta hand om sina medarbetare och att guida oss från ett annat land genom hela flyttprocessen med administration och praktiska frågor. Det gjorde hela flytten enklare", säger Wendy.

"Att jobba i en så här global organisation öppnar stora möjligheter. Här kan du hitta din passion och få chans att göra verklig skillnad. Vill du ha internationell erfarenhet så är jobbmöjligheterna enorma, för som anställd på ABB kan du flytta nästan var som helst i världen."

Distansarbete tacklar kompetensbrist

Internationella studier1 uppskattar bristen på arbetskraft runt om i världen till 85 miljoner människor år 2030. Orsakerna är flera; pandemin, förändrade förväntningar, teknikutveckling, en åldrande befolkning samt låga löner och dåliga förmåner på många håll bidrar till kompetensbrist. För företag som ABB är det därför viktigt att hitta innovativa arbetssätt, och inte sällan handlar det om unik kompetens som används tvärs över landsgränser. Anssi Mäkynen, Lead Engineer på ABB i Vasa i Finland, har jobbat i många projekt runt om i världen. Just nu är hans fokus elektrifiering av flera av de stora svenska industriprojekten. Det är ett arbete som han till största delen sköter på distans, och han gör det tillsammans med ABB-kollegor i framför allt Finland, Sverige, Tjeckien, Indien, Spanien och Brasilien.

"I mitt jobb får jag vara med i ett tidigt skede i väldigt stora och intressanta projekt. Många av dem är nya sorters industriprojekt som inte gjorts i Sverige eller Europa tidigare, så det är många utmaningar att lösa. Även om jag reser och det är viktigt att träffa kunder öga mot öga, så kan det mesta göras digitalt. Jag har små barn och vill inte vara borta varje vecka, så för mig är färre resor en fördel", säger Anssi.

  • Sabrina Suikki, samordnare av internationella affärer på Norrbottens Handelskammare.
  • Wendy Norman, säljchef för gruvspel på ABB.
  • Anssi Mäkynen, Lead Engineer på ABB i Vasa i Finland.
  • Manne von Ahn Öberg, avtalsledare på ABB i Skellefteå.

I norr kan drömmar uppfyllas

Regeringen uppskattar att 100 000 fler människor behövs i Norr- och Västerbotten till 2035. Av dem beräknas 30–60 000 jobba i industrin. Manne von Ahn Öberg har flyttat norrut igen efter två decennier i Stockholm. Som avtalsledare på ABB i Skellefteå ansvarar han nu för serviceavtal mot stora industrikunder och han får arbeta med teknik och hållbar affärsutveckling.

"När jag var 20 flyttade jag till Stockholm för att uppfylla mina drömmar. Jag lämnade Västerbotten för att det inte fanns möjlighet att göra det jag ville här. Sedan dess har det hänt ofantligt mycket och efter alla år såg jag möjligheten att komma tillbaka för att uppfylla nya drömmar om utveckling och bättre kvalitet i livet. Jobbutbudet här är enormt just nu, och du kan få anställningar som du inte har möjlighet till någon annanstans", säger Manne.

Modiga företag gör förändring möjlig

Det är en på många sätt unik utveckling som pågår i norra Sverige. De marknadsdrivna etableringar som görs kommer att revolutionera flera branscher och vara avgörande för den gröna omställningen.

"Det är fantastiskt att få vara med om den förändring som sker just nu och att få träffa de modiga företag och företagsledare som gör den möjligt. Men vi måste komma ihåg att det är nu dörren är öppen och att vi behöver agera snabbt. Därför hoppas jag att vår regering och politiska beslutsfattare inser att kortare tillståndsprocesser och snabbare handläggningstider är ett måste för den infrastruktur, elförsörjning och kompetensförsörjning vi behöver. Om inte så kommer någon annan att göra det här någon annanstans", säger Sabrina.

Att jobba på ABB

ABB erbjuder en flexibel arbetsplats med strukturerat regelverk som gör det möjligt att arbeta tryggt på distans. Ett könsneutralt program för föräldraledighet beviljar tolv veckors betald ledighet och gör det möjligt för alla medarbetare att kombinera arbete och föräldraskap. ABB arbetar aktivt för att möjliggöra en hållbar balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.

Referenser:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/mind-the-skills-gap

https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/pdfs/KF-Future-of-Work-Talent-Crunch-Report.pdf

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp