ABB samarbeider med ZERO

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet.

Gjennom en samarbeidsavtale med ZERO støtter ABB ZEROs arbeid med å drive det grønne skiftet i Norge. I tillegg støtter ABB den årlige ZERO-konferansen.

- ABB og ZERO har sammenfallende interesser på en rekke områder hvor energieffektivitet og utslippskutt er en fellesnevner, som elektrifisering av sokkelen, høyspent landstrøm til skip i havn og smarte strømnett og bygg. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar og ser fram til å samarbeide videre med ZERO om konkrete prosjekter, sier informasjonsdirektør Helene Günther Merg.

ZEROs utgangspunkt er at det finnes et utslippsfritt alternativ til de fleste utslippskilder, og at det er mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima eller mangfold. ZERO-konferansen har siden den første konferansen ble arrangert i 2006, blitt en av Europas største klimakonferanser og en viktig arena for diskusjon om dagens og morgendagens klimatiltak og -teknologi.

ABB i Norge ser det som viktig å støtte ZERO i kampen mot klimaendringene. ABB bidrar selv til en bærekraftig utvikling gjennom vår eksisterende teknologiportefølje. Våre løsninger sørger for mer pålitelig strømforsyning og økt produktivitet, samtidig som vi reduserer miljøpåvirkningene. 

Select region / language