Motion

«Writing the future» for smarte motorer/omformere

ABBs Motion-virksomhet er verdens største leverandør av frekvensomformere og motorer. Vi betjener kundene med hele spekteret av elektriske motorer, generatorer, omformere og tjenester, samt mekaniske kraftoverføringsprodukter og integrerte, digitale driv-løsninger. Vi leverer et bredt spekter av automatiseringsløsninger innenfor transport, infrastruktur, stykkproduksjon og prosessindustri.

Leveringsomfang

Kurs og opplæring

Linker

Distribusjon og lagerhold av elektromotorer og frekvensomformere
Select region / language