Ecodesign og frekvensomformere - hva betyr det for deg?

Ecodesign-ordningen i EU sikter på å redusere energiforbruket og andre negative miljøpåvirkninger fra produkter som bruker energi. Første trinn blev lansert i 2011 under navnet "EU MEPS - European Minimum Energy Performance Standard" og angir pålagte minimums virkningsgrader for de fleste elektriske motorer som brukes i det europeiske markedet.  

Ecodesign innføres trinnvis og neste trinn trer i kraft 1. juli 2021. For motorer er krav til virkningsgrad IE3 for mange flere applikasjoner og drifter.
Men nytt er også at frekvensomformere og omformerdrift er inkludert med virkningsgrader fra IE0 til IE2. 

Men hva betyr dette for deg? Vi forklarer!

Sevideo

I webinaret går vi gjennom:
• introduksjon til Ecodesign-ordningen 
• forskjell mellom IE-klassene
• nye retningslinjer for frekvensomformere
• oppdaterte retningslinjer for motorer

Våre presentatører:

Lars-Fredrik Mathiesen,
Motion Business Area manager Norway
Odd Christian Feet
System Drives

small Kalender Sitefinity
NÅR
Torsdag 20. mai 2021 
kl. 09.30-10.00


small Klokke, sitefinity


VARIGHET
30 minuttersmall Hvor, sitefinity


HVOR
Webinar
small Pris, sitefinity

PRIS
Gratissiste_motor_pump_0089  MÅLGRUPPE
   Systemdesign, energisparing
   innkjøp, kjennskap om elektromotorer og drives 
   
  

 

paper_stack_0422


Webinaroversikt

 

3_paper_stack_0421    

 Mer om Ecodesign

Select region / language