Program Effektiv og sikker pumpedrift

Effektiv og sikker pumpedrift

Programinnhold

Det er anslått at hele ti prosent av verdens elektriske energi går til pumpedrift. En stor andel pumper drives ineffektivt, og mye energi kan spares ved rett dimensjonering og ved å benytte pumper med optimalt driftspunkt og høyere virkningsgrad.

Én måte å spare energi på er å oppgradere til elektromotorer med høyere virkningsgrad. Her benyttes EUs Eco-design-direktiv som målestokk, og motorer som har virkningsklasse IE1 eller IE2 eller dårligere, kan med fordel byttes til IE3, IE4 eller IE5.

En annen effektiv metode å spare energi på er å benytte frekvensomformere til regulering av trykk og mengde. Med frekvensomformere kan man styre turtallet ved å variere spenning og frekvens. Brorparten av verdens pumper er sentrifugalpumper som har en kvadratisk lastkarakteristikk, hvilket vil si at affinitetslovene gjelder: En reduksjon av turtallet vil gi en tilsvarende effektreduksjon i tredje potens. Det er stort innsparingspotensial av energi, som regel fra 30 til 60 prosent. Frekvensomformere og motorer krever periodisk tilsyn og vedlikehold. Som med annet utstyr skiftes deler ved behov eller etter en oppsatt plan. Samtidig vil bruk av frekvensomformere gi færre elektriske og mekaniske komponenter i anlegget. Myk start og stopp og lavere driftstrykk vil øke levetiden til elektromotorer og mekanisk utstyr.

Med digital tilstandsovervåkning og kontroll av hele eller deler av pumpeinstallasjonen kan driften kontinuerlig monitoreres, og eventuelle avvik og potensielle problemer kan raskt oppdages og korrigeres uten å forårsake lange diftststopp.

Innkjøp, installasjon, igangkjøring og vedlikehold utgjør bare få prosent av de totale livsløpskostnadene for en pumpedrift. Energiforbruk er den største utgiften, og det vil alltid lønne seg å velge den mest energieffektive løsningen.

Webinarer som inngår

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language

Populære lenker