Proces obsługi należności

Obsługa faktur i zwalnianie płatności

ABB dąży do tego, aby przetwarzać faktury i dokonywać płatności dla dostawców w sposób jak najbardziej wydajny. W poniższych dokumentach skrótowo przedstawiono sposób przetwarzania faktur i dokonywania płatności dla dostawców przez ABB w ramach procesu obsługi należności, stanowiący dobrze zorganizowany i wydajny system płatności.

Poniżej zamieszczono globalną wersję opisu procesu obsługi faktur i zwalniania należności. Opis jest dostępny w dwóch wersjach językowych PL i EN.
Select region / language