Współpraca z ABB

Budowanie relacji z najwyższej klasy dostawcami jest podstawowym elementem globalnej strategii ABB dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw.

Zgodnie z wartościami ABB i z Kodeks postępowania Dostawców ABB, nawiązujemy współpracę z takimi firmami, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i które w swojej działalności uwzględniają aspekty etyczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

W ramach strategii ABB dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw najważniejszym aspektem jest zarządzanie bazą dostawców. W związku z tym ABB wspólnie z firmą Achilles opracowała nowy globalny system identyfikowania, gromadzenia, potwierdzania, przechowywania i aktualizowania najważniejszych informacji dotyczących potencjalnych i obecnych dostawców. 

W tym krótkim filmie wideo Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw ABB i Dyrektor ds. Zarządzania Bazą Dostawców ABB uzasadniają dlaczego ABB wymaga od swoich potencjalnych i obecnych dostawców rejestrowania się w systemie Achilles Power&Tech i jakie to ma dla nich znaczenie.

Czego dostawcy mogą oczekiwać od ABB?

Dla ABB jej dostawcy to wartościowy i nieodłączny element długoterminowego sukcesu ABB. W związku z tym ABB stara się dostarczać swoim dostawcom takie zasoby techniczne, które będą sprzyjać ich rozwojowi i pozwolą na osiągnięcie przez nich zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.

ABB jest w stanie skutecznie wykorzystywać swoje globalne zasoby i atuty do tego, by wspierać swoich dostawców w takich obszarach, jak nieustanne doskonalenie procesów, efektywne zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością i zrównoważony rozwój. ABB wspiera ich strategiczny rozwój poprzez dostosowywanie planów rozwoju do indywidualnych potrzeb, udostępnianie zasobów i technologii, dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami oraz monitorowanie wydajności. Ustrukturyzowane podejście ABB do procesu wyboru dostawców, do oceny ich wydajności oraz do kwestii ich rozwoju gwarantuje im długoterminowy sukces. Ostatecznym celem tych działań jest zapewnianie lepszego wsparcia klientom ABB.

Przydatne strony

Dokumenty i załączniki

Select region / language

Pożyteczne informacje