CP500 - Accessories


Manöverpanelerna CP500 är föråldrade och har ersatts av manöverpanelserierna CP600 och CP400. Mer information finns via länken Manöverpaneler nedan. 

IFCPBDP  Kommunikationsgränssnitt PROFIBUS DP
IFCETTP Kommunikationsgränssnitt Ethernet
PCMCIA 8MB Smartmediakort 8 MB
5 Protection sheet CP554 Skyddsark för skärmen CP554
CAB5 Programmeringskabel RS232 / PC
CAB6 Programmeringskabel RS422 / PC
CAB45 Kommunikationskabel RS232 / series 40/50
CAB90 Kommunikationskabel RS232 / series 90
CAB57 Kommunikationskabel RS232 / CP500 - AC500
CAB8 Omvandlare RS422/RS485

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Related links

Loading documents
Select region / language