Automation Builder-plattformen

Automation Builder-plattformen möjliggör gemensam datalagring och användning av gemensamma funktioner via de inbyggda programverktygen samt hantering av programinstallationer och uppdateringar. Den är integrationsnavet i Automation Builders programpaket.

Den nya nivån på designproduktivitet som har introducerats i och med Automation Builder är ett svar på viktiga uppkommande utmaningar inom området industriell automatisering som t.ex.

  • trenden att öka prestanda med mer dynamiska och komplexa styralgoritmer,
  • den snabbt växande trenden att lägga in mycket mer sofistikerade säkerhetsmekanismer,
  • och kravet på mycket större automationsnätverk inom fabrikerna. 

Produktivitet innebär att göra mer med mindre. Tack vare den integrerade naturen hos våra verktyg som fungerar friktionsfritt tillsammans kan du hantera programkomplexitet på ett flexibelt sätt samtidigt som du har full kontroll över ditt projekt.     

  • När projektet är klart och i drift, eller när du skapar ett nytt projekt, har du möjlighet att skapa användarprofiler och motsvarande behörigheter som hjälper dig att sköta projektet och tilldela användarroller.
  • När som helst kan du skapa ett projektarkiv så att du kan spara allt arbete i ett enda arkiv, och du kan spara om det på samma PC eller en annan.
  • Snabba upp ditt projekt med de kraftfulla gränssnittsfunktionerna för ECAC och MS Excel.
  • Med den inbyggda Drive Manager kan du fjärrkonfigurera och fjärrövervaka dina ABB-drifter via PLC:n. 
  • Det går att komma åt och konfigurera enheter och gränssnitt via plattformens inbyggda objektläsare. Det innefattar ABB:s standard-PLC:er, manöverpaneler, drifter, robotar och säkerhets-PLC:er.
  • Med den inbyggda webbläsaren kan du snabbt komma åt den senaste informationen och uppdateringarna från ABB utan att behöva byta applikationsfönster.

Vill du ha produktinformation eller service?

Nedladdningar och mjukvaruuppdateringar

Loading documents
Select region / language