AC500-eCo – S500-eCo I/O-moduler

Skalbarheten hos AC500-eCo skänker dig tryggheten att veta att systemet kan växa i takt med dina behov. Vi erbjuder ett brett utbud av digitala och analoga S500-eCo I/O-moduler för olika applikationer.

  • AC500-eCo V2 och AC500-eCo V3 Standard och Pro CPU:er är centralt utbyggbara med upp till 10 I/O-moduler – standard S500 och/eller S500-eCo-moduler kan blandas.
  • AC500-eCo är kompatibel med AC500 PLC-familjen – det ger dig möjligheten att bygga kundanpassade lösningar baserade på standard I/O-moduler i serien S500 och S500-eCo.
  • Det användarkonfigurerbara I/O-systemet ger dig flexibiliteten att kunna fatta beslut om modifieringar i allra sista stund.
S500-eCo I/O modules Number of I/Os Features
DI561 8DI 24 V DC
DI562 16DI 24 V DC
DI571 8DI 100-240 V AC
DI572 16DI 100-240 V AC
DO561 8DO Transistor
DO562 16DO Transistor
DO571 8DO Relay
DO572 8DO Triac
DO573 16DO Relay
DX561 8DI / 8DO 24 V DC / Transistor
DX571 8DI / 8DO 24 V DC / Relay
DC561 16DC 24 V DC / Transistor, configurable, Interfast
DC562 16DC 24 V DC / Transistor, configurable
AI561 4AI V, mA
AI562 2AI RTD
AI563 4AI Thermocouple
AO561 2AO V, mA
AX561 4AI / 2AO V, mA
FM562 4DI 4 pulse outputs Pulse Train Outputs for 2 axes

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language