AC500-eCo – tillbehör

Ett brett sortiment av tillbehör rundar av de många fördelarna med den kompakta AC500-eCo-serien. Till ABB:s AC500-eCo finns det många tillbehör som ger dig möjlighet att implementera din applikation ekonomiskt och i tid.

Paketet AC500-eCo Starter hjälper dig bli bekant med ABB:s AC500 PLC-erbjudanden och designverktygen på mycket kort tid. Startpaketet består av en CPU, programmeringskabel, digital ingångssimulator, designverktyg och en kom-igång-handbok.

Kopplingsplintarna för AC500-eCo CPU:er och S500-eCo I/O-moduler är identiska. Kunden kan välja mellan tre typer av kopplingsplintar.

TK506-omvandlare utökar kommunikationsavståndet för AC500-eCo CPU:ns seriegränssnitt COM1.

Tillbehör Beskrivning
TA563, TA564, TA565 Kopplingsplintar (skruv fram/kabel sida eller skruv fram/kabel fram eller fjäder fram/kabel fram)
MC502 SD minneskort
MC503 SD minneskortad
TA561-RTC Adapter med realtidsklocka
TA562-RS Adapter med COM2
TA562-RS-RTC Adapter med COM2 och realtidsklocka
TA566 Väggmonteringstillbehör
TA570 Tillbehörssats (kåpor, kopplingsplintar för elmatning och COM2)
TA571-SIM Digital ingångssimulator
TA574 AC500-eCo Starterpaket – lär dig hur du ansluter och ställer in komponenter och hur du programmerar en PLC
TK503 COM1 USB-programmeringskabel
TK504 COM2 USB-programmeringskabel
TK506 RS485 omvandlare

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language