AC500-XC – S500 I/O-moduler

Vi menar att det ska vara enkelt att expandera eller lägga till fältenheter. Därför utvecklar vi flerfunktionella och programkonfigurerbara I/O-moduler och tillhandahåller ett flertal grundläggande I/O-moduler med olika kanaler, signalspänningar och anslutningar.

 Du kan välja och kombinera typ av anslutning efter ditt behov:

  • Central som använder CPU-modulens lokala I/O-buss.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas till CPU:n.
  • Decentraliserad periferi via fältbuss mellan CPU-modulen och fjärr-I/O-moduler.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas för varje fältbusslav.
  • Flerfunktionell ansats: vissa moduler täcker många olika krav, t.ex. AI531 med åtta olika slags signaler i en modul.   
Digital Number of I/Os Features
DI524-XC 32DI 24 V DC
DC522-XC 16DC configurable, Transistor, fast counter
DC523-XC 24DC configurable, Transistor, fast counter
DC532-XC 16DI 16DC 16 configurable, Transistor, fast counter
DX522-XC 8DI 8DO Relay
DO524-XC 32DO Transistor

   

 
Analog Number of I/Os Features
AI523-XC 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521-XC 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522-XC 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523-XC 16AO
AI531-XC 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Thermocouple
 
Special function modules Number of I/Os Features
DA501-XC 16DI 4AI 2AO fast counter, 8 configurable
CD522-XC 2DI 8DC fast counter, PWM and configurable
DC541-XC 8DC fast counter, configurable

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language