AC500-XC – S500 I/O-moduler

Vi menar att det ska vara enkelt att expandera eller lägga till fältenheter. Därför utvecklar vi flerfunktionella och programkonfigurerbara I/O-moduler och tillhandahåller ett flertal grundläggande I/O-moduler med olika kanaler, signalspänningar och anslutningar.

 Du kan välja och kombinera typ av anslutning efter ditt behov:

  • Central som använder CPU-modulens lokala I/O-buss.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas till CPU:n.
  • Decentraliserad periferi via fältbuss mellan CPU-modulen och fjärr-I/O-moduler.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas för varje fältbusslav.
  • Flerfunktionell ansats: vissa moduler täcker många olika krav, t.ex. AI531 med åtta olika slags signaler i en modul.   

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language