Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbildning i AC500 och AC500 Safety

ABB tillhandahåller nu utbildningar för att hantera AC500 och AC500 Safety för systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal. Välj kurs/kurser utifrån dina behov, välj en eller flera. Kurserna är fristående från varandra.

Kurstyp
Lärarledda kurser med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar. Halva tiden används till praktiska moment. Kurslängd två dagar för respektive kurs.

På förfrågan kan vi även komma ut och hålla kurser på ditt företag. Kontakta Pernilla Tulldal för offert.

Examina
Alla deltagare erhåller ett intyg efter avslutat utbildning.

Kurstillfällen 2020 

 • Nya kurstillfällen för hösten 2020 kommer inom kort.

 

 

Kontakt

För frågor och anmälan vänligen kontakta 
Pernilla Tulldahl 
pernilla.tulldahl@se.abb.com
040-55 01 62

Obs. att anmälan är bindande från och med en månad före kurstillfället. Dock går det bra att överlåta en bokad plats till annan person.

Vid lågt intresse förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.AC500 Basic
AC500 Safety

F101 Grundläggande PLC AC500 utbildning Basic

Kurslängd
Två dagar.

Kurstyp
Lärarledd kurs med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar.
Halva tiden används till praktiska moment på AC500-system och praktiska övningar.

Kursens mål
Kursens mål är att lära deltagare grundläggande kunskap för att hantera AC500 med hjälp av mjukvaran ”Automation Builder”. Deltagarna kan efter utbildningen axla rollen som en AC500-programmerare för att utveckla mindre projekt.

Efter avslutad utbildning kan deltagare hantera AC500 enligt nedan:

 • Förklara AC500-systembyggnad och funktioner av dess komponenter
 • Skapa nya projekt och konfigurera AC500-hårdvara med respektive I/O, samt skapa en programstruktur
 • Konfigurera decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet
 • Designa och konfigurera enkla applikationsprogram med något av de olika IEC61131-3 programmeringsspråken samt den integrerade visualiseringen
 • Navigera och använda tillgängliga programbibliotek
 • Konfigurera kommunikation mellan AC500 och en PC via Ethernet TCP/IP
 • Optimera PLC cykeltid för att minska CPU last
 • Kunna använda diagnostik verktyx I Automation Builder för att monitorera och felsökning

Deltagarprofil
Utbildningen riktar sig till systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal.

Förkunskapskrav

Deltagarna ska ha grundläggande förkunskaper i PLC-programmering. Engelska är ett krav.

Deltagarna använder sin egen dator med förinstallerad mjukvara Automation Builder. ABB återkopplar någon vecka innan kursstart och säkerställer att mjukvaran installerats korrekt.

Primärt kursinnehåll

 • AC500-systemarkitektur
 • Automation Builder
 • Projektstruktur
 • AC500 hårdvarukonfiguration
 • Decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet
 • Standard Operander/Funktions Blocks
 • AC500-bibliotek
 • Integrerad Visualisering
 • Testverktyg och grundläggande diagnostikmoment
 • Projektarkiv med SD-kort
 • Web Server

Examina
Deltagaren erhåller ett intyg efter avslutat utbildning.

Generell information
Kursen genomförs regelbundet på olika orter i Sverige, kontakta lokal ABB-representant för nästa tillfälle och ort.

Pris
6900 kr per deltagare. ABB fakturerar kund efter avslutad kurs.

Kursinnehåll per dag

Dag 1
 • AC500 överblick hårdvara
 • Översikt och Automation Builder
 • Skapa första projekt
 • Hårdvarukonfiguration och I/O mappning
 • Definiera IP-adress och skapa koppling mellan AC500 och PC
 • Programmering enligt  IEC 61131-3 i FBD-editor
Dag 1
 • Grundläggande kommunikationsteori
 • Projektstruktur och komponenter
 • Minnesstruktur och minnesarea
 • Standard-datatyper
 • Variabeldeklaration
 • Programmering i olika editors genom triggers, timer och räknare
 • Funktionsbibliotek
 • Integrerad visualization
 • Diagnstik och felsökning
 • Onlinehjälp
Dag 2
 • Grundläggande ProfiNet
 • Decentral I/O utbyggnad via ProfiNet
 • Analog signalhantering
 • Task konfigurering
 • Diagnostikverktyg
Dag 2
 • Grundläggande Web server
 • CP600 –WEB operator panels (presentation)
 • Grundläggande SD-kortfunktioner
 • Projektarkiv

F201 Grundläggande PLC AC500-Safety utbildning AC500-Safety

Kurslängd
Två dagar.

Kurstyp
Lärarledd kurs med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar.
Halva tiden används till praktiska moment på AC500-Safety och praktiska övningar.

Kursens mål
Kursens mål är att lära deltagare grundläggande kunskap för att hantera AC500-Safety med hjälp av mjukvaran ”Automation Builder”. Deltagarna kan efter utbildningen axla rollen som en AC500-Safety programmerare för att utveckla mindre projekt. 

OBS! Maskinsäkerhetsteori ingår inte i denna kurs.

Efter avslutad utbildning kan deltagare hantera AC500 enligt nedan: 

 • Förklara AC500-Safetys systembyggnad och funktioner av dess komponenter
 • Skapa nya projekt och konfigurera AC500-Safety hårdvara med respektive I/O, samt skapa en programstruktur
 • Konfigurera decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet/ProfiSafe
 • Designa och konfigurera enkla applikationsprogram i säkerhetsmjukvaran i något av programmeringsspråken ST, FBD eller LD
 • Navigera och använda tillgängliga Safety-programbibliotek
 • Använda standardcertifierade bibliotek för givna applikationer
 • Kunna använda PLC Open Safety-bibliotek för de vanligaste förekommande funktionerna
 • Ddiagnostikverktyg i Automation Builder för att monitorera och felsöka

Deltagarprofil
Utbildningen riktar sig till systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal.

Kursinnehåll per dag

Förkunskapskrav
Deltagare skall ha god kunskap i standard PLC system samt grundläggande förståelse för AC500 PLC samt vara familjär med programmering. AC500 Basic kursen som går 2 dagar före safety kursen är bra förkunskap.

Deltagaren använder sina egna datorer med förinstallerad mjukvara Automation Builder. ABB återkopplar någon vecka innan kursstart och säkerställer att mjukvaran installerats korrekt.

Primärt kursinnehåll

 • AC500-Safety system arkitektur
 • SM560 CPU funktioner
 • AC500-Safety hårdvarukonfiguration
 • Decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet/ProfiSafe
 • Safety operander /Funktions Blocks
 • AC500-safety funktionsbibliotek
 • AC500-Safety I/O inkoppling
 • Lisens & Safety checksummor
 • ”Safety resopnce time”
 • Diagnosti och felsökning
 • Safety Checklista

Examina
Deltagaren erhåller ett intyg efter avslutat utbildning

Generell information
Kursen genomförs regelbundet på olika orter i Sverige, hör med lokal ABB representant för nästa tillfälle och ort.

Pris
8900kr per deltagare. ABB fakturerar kund efter avslutat kurs

Dag 1
 • Safety PLC-översikt
 • SM560 CPU-funktioner
 • Skapa första projekt
 • Hårdvarukonfiguration och I/O mappning
 • Säker kommunikation
 • Programmering enligt  IEC 61131-3 i ST; LD och FBD editor
 • Safety I/O förtrådning
 • Projektbackup
Dag 1
 • Licenser och safety checksumma
 • Safety responce time (SFRT)
 • Minnesstruktur och minnesarea
 • Standard datatyper
 • Variabeldeklaration
 • Programmering i olika editors genom triggers, timer och räknare
 • PLC Open Safety Funktions-bibliotek
 • Diagnstik och felsökning
 • Onlinehjälp
Dag 2
 • Grundläggande ProfiNet
 • Decentral I/O utbyggnad via ProfiNet/Profisafe
 • Analog signalhantering
 • Task-konfigurering
 • Diagnostikverktyg
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss