Gröna och integrerade digitala lösningar för fjärrvärme

Ta med ABB på din resa till smartare och grönare fjärrvärme

ABB har legat i framkant när det gäller att utveckla lösningar för fjärrvärme i över 30 år. Vi kombinerar vår djupa kunskap om energimarknaden, tillämpningar och processer med integrerad automation och digital teknik för att öka hållbarhet, tillförlitlighet, flexibilitet och säkerhet på ett ekonomiskt sätt. Vi har en av de största installerade baserna i branschen och vår ambition är att samarbeta med företag i fjärrvärmevärdekedjan för att skapa starkare, smartare och grönare städer och samhällen.

Följ oss

Vill du ligga i framkant när det gäller framtida lösningar för fjärrvärme, försörjning och koldioxidminskning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

ABB Ability™ - En cockpit för integrerad kontroll och optimering

Våra städer står för en betydande del av både den globala energianvändningen liksom CO2-utsläppen. Fjärrvärmen har en enorm potential att hjälpa till att reducera utsläppen relaterade till uppvärmning av byggnader och industrier, för att ställa om till smarta och hållbara städer.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningarna för ett ”lowcarbon” samhälle genom ökad visibilitet, optimerad produktion och distribution samt att öppna möjligheter för nya intäktsströmmar.

Vi erbjuder lösningar och tjänster som digitaliserar, automatiserar och optimerar fjärrvärmesystem för en säkrare, smartare och mer hållbar hantering av jordens resurser.

ABB:s lösning för fjärrvärmeoptimering knyter samman produktionen, närverksdistributionen med konsumtionen.  

Skulle du vilja…


…optimera produktionen?

Genom:Increase

 • Lastprognoser
 • Prognoser för bränslepriser
 • Optimera bränslekostnader/OPEX
 • Automatisk produktionsplan
 • Nyttja värmelager optimalt

…optimera distributionen?

Genom:Optimax Zeitersparnis

 • Lastprognos per nätverk
 • Optimering av framledningstemperatur
 • Automatiserad temperaturkontroll
 • Peak shaving, använda nätet som lager

…optimera konsumtionen?

Genom:Energy Savings

 • Demand management
 • Lastprofiler och prognoser
 • Lokal klimatkompensering
 • Peak shaving genom effektreducering eller avstängning

OPTIMAX® Energy Management kan vara din lösning

Vår optimeringslösning kombinerar en avancerad väderprognostisering inklusive lokal kalibrering med en Machine Learning-modell vilket skapar en mycket exakt lastprognos. Lastprognosen används därefter för en dynamisk nätverksoptimering, där en självlärande modell optimerar framledningstemperaturen, balanserar nätet och minimerar värmeförlusterna. Prognosen används också för att optimera produktionen som exempelvis kraftvärmepannor, värmepumpar och värmelager med hjälp av ABB Ability™ Optimax.

Andra tillämpningar

Relaterade erbjudanden

Select region / language