Compliance Management

Kartläggning och efterlevnadskontroll avseende krav och policys för säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

IT-säkerhetsarbetet skall alltid baseras på gällande lagstiftning och förordningar beslutade av myndigheter. Till detta kan även komma policydokument eller standarder som krävs eller eftersträvas av ditt företag samt relevant branschorganisation. Vår erfarenhet har dock visat att det för systemansvariga på industri- och energianläggningar inte alltid är helt uppenbart vad som gäller för den aktuella anläggningen. Eller att IT- respektive automationsavdelningen på företaget har gjort olika tolkningar och eftersträvar olika målsättningar.

Med denna tjänst kan ABB:s experter inom industriell IT-säkerhet hjälpa till att, tillsammans med utsedda personer hos dig, kartlägga relevanta styrdokument, krav och policys samt göra en efterlevnadskontroll för dessa avseende din anläggning. Resultat och åtgärdsplan efter denna kontroll presenteras sedan, ofta i seminarieform.

Fördelar

  • Ger dig en kartläggning avseende relevanta krav och policys för dina styrsystem.
  • Tillhandahåller en efterlevnadskontroll och åtgärdsplan.
  • Hjälper dig att efterleva gällande lagstiftning och förordningar samt företagets policys.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar