Cyber Security Services

ABB:s utbud av service- och konsulttjänster för att skydda styrsystem och industriell IT mot potentiella säkerhetshot.

Hoten mot industriell IT (OT) och automationssystem har ökat markant de senaste åren och exemplen är många på att trenden inte ser ut att avta. Oavsett om det handlar om skadlig mjukvara, attacker och dataintrång eller en oavsiktlig säkerhetsöverträdelse av en anställd eller leverantör kan de potentiella effekterna vara förödande. Dyrbara produktionsbortfall, skador på utrustning men även personfara eller skador på miljön. Gäller det system för levereras av samhällsviktiga tjänster kan det dessutom innebära besvär eller fara för allmänheten.

Att ha en väl definierad IT-säkerhetsstrategi, säkra rutiner samt att agera proaktivt bidrar till att stärka skyddet mot angrepp eller handhavandefel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Eftersom hotbild, krav från myndigheter eller organisationer såväl som tekniska lösningar ständigt förändras behöver arbetet dessutom ske kontinuerligt och metodiskt.

ABB kan med hjälp av våra experter inom industriell IT-säkerhet erbjuda service- och konsulttjänster för att identifiera och minimera risker, kontrollera efterlevnad mot krav och standarder samt introducera lösningar som förbättrar säkerheten för industriella system. Detta under hela livscykeln och då styrsystemen är från ABB eller av annat fabrikat.

För att hjälpa dig att upprätthålla säkerheten baseras ABB:s tjänster på en metodik för ständiga förbättringar som innehåller tre steg:

  • Assess & Diagnose – Identifiera risker samt status- och efterlevnadskontroll.
  • Implement – Implementera förbättringar och motåtgärder för ökad säkerhet.
  • Sustain – Upprätthålla önskad säkerhet över tid genom övervakning, serviceavtal och samverkan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Intressant läsning

 

 

 

 

Filmer

 

Select region / language