LOG IN 🔒: Partners | ABB

Serviceavtal

För att bibehålla eller förbättra en anläggnings ursprungliga prestanda och leveransförmåga krävs fokus på ett väl fungerande underhållsarbete. ABB tillhandahåller tjänster som ökar din anläggnings driftsäkerhet och lönsamhet. Vi erbjuder ett brett sortiment livscykeltjänster, allt från reservdelar till fjärrövervakning och teknisk support.

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00


Vägen till ett skräddarsytt underhåll

Vilka förluster innebär egentligen ett stopp i produktionen? Och vad gör du när det händer dig? 
Med några enkla steg kan ABB förebygga att de situationerna uppstår.

ABB tror på ett skräddarsytt underhåll med en unik underhållsplan som utgår från dig som kund. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att hitta den bästa lösningen för varje tillfälle. Med några enkla steg kan vi hjälpa dig att skapa en unik underhållsplan som utgår från dina behov och din anläggnings livscykelstatus. 

Du får en klar bild av din anläggning och en hållbar, långsiktig plan för underhåll, uppgraderingar och reservdelar. För dig innebär det färre driftstopp, säkrad tillgänglighet, sänkta kostnader och framför allt ökad produktivitet.

  1. Livscykelstatus: Nulägesbild av din anläggning.
  2. Identifiera prioriterad utrustning: Vilka delar är kristiska?
  3. Livscykelanalys: Riskidentifiering över tid.
  4. Identifiera underhållsbehov: Hur kan vi minimera riskerna?
  5. Underhåll från ABB: Skräddarsydd paketering.
 
Livscykelstatus
Det första vi gör är att gå igenom din anläggning för att se vilken status utrustning och system har. Det ger klara besked om hur anläggningen är fördelad på olika faser och vilka förutsättningar för underhåll som finns. Sammanslaget bildas det en överskådlig bild av anläggningens status.

Vet du hur stor del av din anläggning som saknar tillgång till reservdelar?
Vi hittar var i produktionen dina mest kritiska delar finns och vart övervakning är extra viktigt.

Vet du var i din verksamhet det finns störst risk för driftstopp?
Att i god tid förutse framtida underhåll och kostnader gör det enklare för dig att både planera och budgetera arbetet. I en fördjupande Livscykelanalys får du reda på när i tiden dina produkter går in i respektive fas. Din egen kontaktperson lär sig din anläggning, kan föreslå förbättringar och ligga steget före vid akuta situationer.

Vad gör du om kritisk utrustning går sönder imorgon?
Kompetent personal och rätt utrustning finns dygnet runt i lokal beredskap, redo att snabbt agera vid akuta behov. Detta är ett av de vanligaste behoven våra kunder har, tillsammans med hög tillgänglighet och att utnyttja den egna utrustningen maximalt.

Har du tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle?
I ett skräddarsytt serviceavtal tar vi tillsammans med dig fram ett förslag på vilken roll ABB ska ha för att komplettera ditt eget underhåll. Vi kan erbjuda allt från telefonsupport till avancerade tjänster så som analys- och diagnostik via remote.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tjänster som kan tecknas i ett Serviceavtal

Loading documents
Select region / language