Förebyggande underhåll

Säkerställ ett systematiskt och organiserat underhåll över tid och minska därmed risken för oplanerade reparationer eller driftstopp.

Utifrån installerade produkter och system definierar vi livscykelstatusen, rekommenderar underhållsåtgärder och reservdelar. Vår Livscykelanalys hjälper er att planera ert underhåll och nödvändiga utbyten. 

Prenumerera på vårt Automation Sentinel Program för att säkerställa att ert styrsystem har senaste version, vilket inkluderar service packs, patchar och uppdateringar.

ABB:s tjänster för förebyggande underhåll hjälper er att öka driftsäkerheten och tillgängligheten.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language