PROFIBUS-Analys

En helhetsbild av statusen på ditt PROFIBUS-nätverk samt ett konkret underlag för serviceåtgärder och investeringar.

Kommunikation via PROFIBUS är en robust och flexibel lösning för kontroll och övervakning av processer, men det innebär också att den över tid kan dölja många fel. Orsakerna till fel kan till exempel vara bristfälligt genomförd installation, kabelbrott eller fel på grund av potentialskillnad mellan instrument.

Felsökning i ett digitalt nätverk kräver god kunskap om systemets teknik och struktur och kan därför vara både komplicerad och tidsödande. Fördelarna med PROFIBUS bevaras bäst genom ett kontinuerligt underhåll av nätverket och ABB:s servicespecialister kan ge dig en heltäckande support i det arbetet. Det innebär att du drar nytta av anläggningens ökade tillgänglighet och produktivitet och kan undvika störningar som förorsakats av kommunikationstekniken.

Fördelar
 • Att snabbt och kostnadseffektivt få en komplett bild av statusen på ditt nätverk.
 • Upptäcka dolda fel i ditt PROFIBUS-nätverk innan de orsakar dyra driftstopp.
 • Minska nivån på små fel så att robustheten i PROFIBUS hjälper dig och inte döljer dina problem.
 • Ett konkret beslutsunderlag för val av serviceåtgärder och investeringar i nätverket.
 • En kunnig samarbetspartner inom PROFIBUS och tillgång till anpassade verktyg.

Vad ingår i tjänsten?

 • Visuell kontroll av installation och installationsmiljö samt kartläggning av slingor.
 • Användning av verktyg anpassat för PROFIBUS DP/PA via kopparkabel.
 • Insamling av mätdata avseende datatrafik och kvalitet.
 • Kontroll av inkoppling av utrustning, termineringar, störningar, spänningsnivåer, kurvformer samt adressering.
 • Analys av datatrafik avseende synkroniserings- eller diagnostikmeddelanden, ogiltiga svarsmeddelanden, parametersändningar och datamängder.
 • Servicerapport med detaljerad status på PROFIBUS-nätverket samt ABB:s rekommendationer 
 • Genomgång av rapport åtgärdsförslag tillsammans med lokal ABB-ingenjör.
 • Tjänsten kan utformas efter dina behov och kan levereras som ett serviceavtal med regelbundna kontroller av systemet eller som en engångstjänst du beställer vid behov.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language