System 800xA Health Check

En omfattande utvärdering av ditt styrsystem som visualiserar nuvarande status och proaktivt föreslår nödvändiga underhållsåtgärder.

Resultatet hjälper dig med prioriteringen av nödvändiga åtgärder och möjliggör för en kontinuerlig förbättring av styrsystemets tillgänglighet och prestanda. System 800xA Health Check är ABB:s rekommenderade systemunderhåll för 800xA men även ett stöd vid en större förändring eller uppgradering av ditt styrsystem. Tjänsten bidrar till ett tillståndsbaserat underhåll och en effektiv förvaltning av ditt styrsystem.

Fördelar

 • Ökar systemets tillgänglighet och minimerar risken för produktionsstörningar genom att proaktivt föreslå nödvändiga underhållsåtgärder.
 • Säkerställer optimal systemprestanda genom att identifiera existerande felaktigheter – bland annat genom en grundlig systembesiktning på plats.
 • Minskar din underhållskostnad genom ett proaktivt och tillståndsbaserat underhåll av styrsystemet.
 • Ger dig en tydlig bild av nuläget samt ett stöd i planeringen av fortsatta aktiviteter.

Innehåll

 • Säker och automatiserad datainsamling samt en genomgång på plats.
 • Utvärdering av styrsystemets status och nuvarande systemunderhåll mot ABB:s krav och rekommendationer.
 • Sammanställning av resultat och förslag till förbättringar i en tydlig systemrapport – åtkomlig via MyABB / My Control System.
 • Genomgång av resultat och förbättringsförslag tillsammans med lokal och certifierad ABB-ingenjör.
 • Tjänsten kan utformas efter dina behov och kan levereras som ett serviceavtal med regelbundna kontroller av systemet eller som en engångstjänst du beställer vid behov.

Tjänsten, som är ABB:s mest omfattande systemdiagnostik,  kan även kompletteras med kontinuerlig tillståndsövervakning, automatiserad dataanalys och tillgång till fjärrsupport via ABB:s serviceplattform ServicePort.


Vilka områden i ditt styrsystem undersöks?

System 800xA undersöks enligt vald omfattning genom en effektiv systemdiagnostik och en grundlig systembesiktning på plats. Kontroller genomför bland annat av följande områden:
 • Kontroll av mjukvara och versioner för 800xA, operativsystem och uppdateringar.
 • Verifierar hårdvara avseende konfiguration och status samt kontroll av fysisk installation, installationsmiljö och en bedömning gällande risk för skador på systemet.
 • Undersökning av nätverk, RNRP samt inställningar inklusive belastningstest av nätverket.
 • Om relevant även kontroll av switchar avseende inställningar, firmware och portstatistik.
 • Kontroll av status och konfiguration avseende domänkontrollanter.
 • Undersökning av hårddiskar, nätverksinställningar, OPC samt loggar i 800xA noder.
 • Kontroll av applikationer avseende konfiguration, status, synkronisering och händelser.
 • Prestandakontroll avseende grafik för processbilder.
 • Genomgång av systemet såsom balans mellan servrar, tidssynkronisering, inställningar i Windows samt anti-virus.
 • Kontroll och utvärdering av backupstrategi samt undersökning av eventuell virtuell miljö.
 • Undersökning och utvärdering av status på ingående system extensions såsom 800 Connect, 400 Connect, PLC Connect eller Information Manager.
 • Undersökning av controllers såsom AC800 eller AC400 samt relevanta underhållsåtgärder.

Välj diagnostik-/övervakningstjänst för 800xA efter ditt behov


System 800xA Benchmark
System 800xA Core Fingerprint
System 800xA Health Check
System 800xA Performance Service (ServicePort)
Antal system KPI
(Key Performance Indicators)
40+ 40+ 80-180 40+
Inspektion på site

Överskådlig bild av systemets konfiguration och status✓✓
Systemrapport


✓✓
$
Förbättringsplan


✓✓
$
Personlig genomgång av resultat
$
$

$
Tillståndsövervalkning, dataanalys och beslutsstöd via ServicePort


Remoteuppkoppling för fjärrsupport
Statuskontroll av KPI – månadsvis via Remoteuppkoppling
Utbildning i ABB:s verktyg
$
$
$
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓✓    Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst

$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
—      Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language