Service för System 800xA

Allt du behöver veta som ägare till DCS systemet 800xA – för att få det högsta värdet av din investering.

För 800xA kunder tillhandahåller ABB serviceerbjudanden för att säkerställa fortsatt produktivitet, tillförlitlighet och prestanda på installerad utrustning. Med ett optimalt systemunderhåll kan styrsystemets tillgänglighet optimeras under systemets livscykel, i stället för att gradvis försämras över tiden. Med rätt information och utförda åtgärder kan styrsystemet underhållas på ett sätt som påtagligt förlänger dess livslängd och ständigt öka prestanda såväl som funktionalitet.


Kör ditt System 800xA på Windows XP?

System som kör på Windows XP kan bli en måltavlor för skadlig programvara när nya sårbarheter ständigt upptäcks i operativsystemet och då Microsoft sedan en tid varken tillhandahåller teknisk support eller nya säkerhetsuppdateringar.

Leverantörer av antivirusmjukvaror kommer inte att kunna ge fullt skydd för XP och har slutat utveckla nya virusskydd för denna. Tillgängligheten till XP-kompatibel hårdvara är också ett problem, eftersom de flesta tillverkare har slutat att testa och certifiera sina produkter för XP.

ABB rekommenderar starkt kunder som kör Windows XP operativsystem att utvärdera sina system avseende livscykelplan såväl som IT-säkerhet. Samtidigt kan ABB erbjuda lösningar som kan avhjälpa eller minska riskerna och hjälpa dig att skydda både anläggning och personal genom högre driftsäkerhet och fortsatt produktion. Exempel på lösningar är systemuppgradering eller avancerade servicetjänster såsom diagnostik och övervakning avseende systemets IT-säkerhet.

Vet du om ditt System 800xA fungerar optimalt?

Styrsystem är robusta och kan ofta fungera även med vissa fel eller någon felaktig konfiguration. Detta kan också leda till prestanda försämras och störningar som påverkar verksamheten uppstår utan att man riktigt vet varför. När flera fel finns samtidigt i systemet kan dessutom funktionen plötsligt försämras eller upphöra helt. Vet du statusen för ditt system?

Det är inte ovanligt med löpande förändringar i många system eller att delar byts ut. Hur kan du undersöka att den senaste ändringen blev rätt genomförd?

ABB erbjuder avancerade servicetjänster, diagnostik och systemrapporter för ge dig rätt information om aktuell status, ett beslutsunderlag för förbättringsåtgärder och önskad nivå av support. Detta oavsett om det gäller styrsystemets prestanda, IT-säkerhet, larmhantering eller reglerkretsar. 

För att hålla koll på systemrapporter, mjukvaror, licenser, dokumentation eller annan information om ditt styrsystem finns nu din egen webbportal, My Control System.
 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language