System 800xA Benchmark

En automatiserad diagnostik för System 800xA som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda och konfiguration.

System 800xA Benchmark ger dig snabbt och enkelt en överskådlig bild av systemets konfiguration och eventuella prestandaproblem. Benchmark tjänsten erbjuder en automatiserad hälsokontroll för styrsystemet som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda och konfiguration mot faktiska specifikationer, krav och rekommendationer. Med System 800xA Benchmark kan du snabbt och överskådligt utvärdera systemet vid till exempel en förändring eller vid leverans av ett nytt system.

Fördelar

 • Ett lättanvänt verktyg för datainsamling – för dig eller din servicekontakt.
 • Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utvärdera styrsystemets status och prestanda.
 • En tydlig rapport som är lätt överblicka, även för den utan djup kunskap inom 800xA.
 • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på MyABB / My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig.

Hur fungerar System 800xA Benchmark?

 • Automatiserad datainsamling via ett säkert och kraftfullt verktyg som körs på en dator i 800xA systemet.
 • Verktyget körs på en låg prioritetsnivå för att inte påverka driften i systemet eller anläggningen
  Insamlat data för till exempel system, mjukvara, hårdvara, nätverk och controllers laddas sedan upp i din webbportal, MyABB / My Control System.
 • En webbaserad analys av data jämför prestanda och konfiguration mot ABB:s specifikationer, krav och rekommendationer.
 • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på  MyABB / My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig.
 • Resultat är enkelt att överblicka genom att det presenteras likt “trafikljus” där Grön / Gul / Röd står för Bra / Tvetydigt / Felaktig.
 
System 800xA Benchmark ger dig en första överblick av 800xA styrsystemets aktuella status. För dig som önskar en mer omfattande och diagnostik av styrsystemet som även fokuserar på grundorsaker samt ger förslag på förbättringsåtgärder rekommenderas till exempel System 800xA Health Check.

Välj diagnostik-/övervakningstjänst för 800xA efter ditt behov


System 800xA Benchmark
System 800xA Core Fingerprint
System 800xA Health Check
System 800xA Performance Service (ServicePort)
Antal system KPI
(Key Performance Indicators)
40+ 40+ 80-180 40+
Inspektion på site

Överskådlig bild av systemets konfiguration och status✓✓
Systemrapport


✓✓
$
Förbättringsplan


✓✓
$
Personlig genomgång av resultat
$
$

$
Tillståndsövervalkning, dataanalys och beslutsstöd via ServicePort


Remoteuppkoppling för fjärrsupport
Statuskontroll av KPI – månadsvis via Remoteuppkoppling
Utbildning i ABB:s verktyg
$
$
$
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓✓    Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst

$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
—      Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language