Avancerade Tjänster för System 800xA

Avancerad diagnostik, automatiserad dataanalys eller kontinuerlig övervakning av systemprestanda, IT-säkerhet och reglerloopar.

Mängden data, gränssnitt mot IT-system och antalet ingående utrustningar i moderna styrsystem kan innebära utmaningar i systemunderhållet. Möjligheten att hämta och analysera stora mängder data från anläggningen eller processen, på ett säkert och effektivt sätt, samt tillgång till expertis är förutsättningar för att tidigt kunna dra rätt slutsatser, se komplexa samband och proaktivt underhålla system, IT-säkerhet eller processreglering.

ABB:s Avancerade Tjänster för tillståndsbaserat underhåll bygger på mjukvarubaserade verktyg som utan att störa samlar in relevant data från processer, system och utrustningar. Där sedan dataanalys med hjälp av avancerade algoritmer samt jämförelser mot specifikationer, krav och rekommendationer genomförs med hög automationsgrad. Arbetet sker i samverkan med ABB:s ingenjörer som bland annat kan genomföra fördjupade undersökningar, föreslå prioriterade åtgärder eller genomföra förbättringar – lokalt på plats eller via en remoteuppkoppling.

För ett hållbart resultat bygger dessa tjänster på en metodik för ständiga förbättringar i tre steg:

  • Steg 1: Diagnostik/Analys 
  • Steg 2: Förbättringsarbete
  • Steg 3: Övervaka/Bibehålla

ABB:s Avancerade Tjänster kan hjälpa dig att med dessa tre steg kontinuerligt, systematisk och proaktivt förbättra tillgänglighet och produktivitet i din anläggning samt att effektivisera ditt underhåll.

Vill du ha produktinformation eller service?


Välj diagnostik-/övervakningstjänst för 800xA efter ditt behov


System 800xA Benchmark
System 800xA Core Fingerprint
System 800xA Health Check
System 800xA Performance Service (ServicePort)
Antal system KPI
(Key Performance Indicators)
40+ 40+ 80-180 40+
Inspektion på site

Överskådlig bild av systemets konfiguration och status✓✓
Systemrapport


✓✓
$
Förbättringsplan


✓✓
$
Personlig genomgång av resultat
$
$

$
Tillståndsövervalkning, dataanalys och beslutsstöd via ServicePort
 —

Remoteuppkoppling för fjärrsupport
Statuskontroll av KPI – månadsvis via Remoteuppkoppling
Utbildning i ABB:s verktyg
$
$
$
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓✓    Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst

$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
—      Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language